AAF:s program Total TranspAIRencyTM

AAF lanserar ett optimeringsprogram för luftkvalitet och filtersystem för biltillverkningsprocesser. Detta heltäckande filterhanteringsprogrammet är en kombination av AAF:s globala kunskaper, produktionsförmågor, innovativa produkter, intelligenta verktyg, tekniska support och tjänster på plats. AAF tillhandahåller statistiken och expertkunskaperna för att hitta optimerade filtreringslösningar, identifiera möjligheter till förbättring och specialanpassa lösningar efter dina specifika behov av ett övergripande inköpsbehov. Det förbättrar luftkvaliteten och ger samtidigt en balans i produktiviteten och avkastningen.

En övergripande programlösning

AAF tillhandahåller det här totala paketet genom en kombination av produkter och tjänster till ett fast pris med ett inbyggt rabattprogram samt support från en tekniker som permanent befinner sig på plats och som garanterar den effektivaste lösningen för optimala processprestanda, kvalitetsförbättringar och kostnadsreduktion.

 

Ett anpassat program som ger mer service och mindre bekymmer

Med anpassade lösningar från AAF kan du specialanpassa ditt lufthanteringsprogram för att optimera dina processer och uppfylla dina luftkvalitetsbehov. Vi hjälper dig att uppnå specifika driftresultat som du behöver för ditt företag.

Alla kategorier

Samtliga kunder till AAF:s lufthanteringsprogram har tillgång till AAF-specialister och tekniker på plats. De ger dig expertanalyser, rapportering och rekommendationer.

Silverkategorin

I silverkategorin bidrar våra experter till att garantera den effektivaste lösningen för att spara pengar och minska risker. De visar dig hur du optimerar dina prestanda och sänker din totala gandekostnad.

Granskningar + analys + optimering + bevakning + ständig förbättring + platstekniker 

Guldkategorin

Guldkategorin omfattar samtliga inslag i silverkategorin. Ytterligare tjänster är utformade för att minska på planerad och oplanerad tid ur drift.

Silver + identifiering av smuts i färg, luftmonterbalansering, beräkningsströmningsdynamik (CFD)

Platinakategorin

Platinakategorin innehåller den högsta nivån av luftkvalitetsoptimering. Vi tillhandahåller även tjänsten för filterbyte med kassering av använda produkter för att öka drifteffektiviteten och minska avbrott i verksamheten.

Guld + byte av filter, filterkassering
Kontakta ditt AAF-kontor för att ta reda på mer om hur du kan förbättra luftkvaliteten, öka drifteffektiviteten och minska avbrott i verksamheten.

TCO Diagnostic® ger viktiga resultat för bilindustrin

TCO Diagnostic (TCOD) är en integrerad del av vårt koncept för total hantering, InnovAir™.De innovativa verktygen underlättar valet av optimala filter till dina luftbehandlingssystem och driftförhållanden. Statistiken programmet ger leder till att du kan identifiera möjligheter till förbättring och utveckla en lösning som specialanpassats till just dina behov. Resultaten är bättre luftkvalitet, energibesparingar, flexibel drift och lägre total ägandekostnad.

 

 

Sensor360™ – Bevakning dygnet runt och system för tidiga varningar

AAF använder den avancerade tekniken i Sensor360™ för att bevaka luftkvaliteten och tillhandahålla processer för tidiga varningar om luftkontaminering och fel i målarfärger, vilket minskar tiden ur anläggningens drift och driftkostnader.Systemet, som AAF:s personal bevakar dygnet runt, analyserar också trender för att identifiera möjligheter till förbättring och optimera processernas prestanda.