Grön byggnad

Grön byggdesign 

Luftfiltrering är en stor del av grön byggdesign, vilket både är ekonomiskt och resurssnålt. 78 % av amerikanerna håller med om att företag har ett ansvar att tillämpa gröna standarder som ren luft. Dessutom förbrukar gröna byggnader i snitt 26 % mindre energi, släpper ut 33 % mindre koldioxid, förbrukar 30 % mindre inomhusvatten och skickar 50 % till 75 % mindre avfall till soptippar och förbränningsanläggningar. Att tänka grönt är ett utmärkt sätt att bibehålla energieffektivitet, minimera dyr tid ur drift och förlänga din utrustnings livslängd på.

Hantering av miljöfrågor

Ofta antas utomhusluft vara mer förorenad än inomhusluft, men faktum är att dålig IAQ (Indoor Quality Air) är en av de fem främsta miljöriskerna för allmänhetens hälsa. Dålig IAQ i byggnader kan leda till allergiska reaktioner, förvärrade andningsproblem, astmaattacker, irriterade ögon, hosta, irritation och försämrad koncentration. Luften i din byggnad kan innehålla:

  • Mögel, sporer, pollen
  • Koloxid, radon, lättflyktiga organiska ämnen
  • Bakterier, virus och biprodukter
  • Fordonsavgaser, avgaser från industrianläggningar
  • Asbest, lera, vanliga partiklar och tillverkade fibrer

Bland andningssjukdomar, allergier och astma samt en ökad komfort för medarbetare, uppskattar experter att en bättre kvalitet på inomhusluften skulle kunna spara USA upp till 235 miljarder dollar varje år. Som medlem i U.S. Green Building Council (USGBC) har AAF International gått ihop med ledare från varje sektor i byggbranschen för att främja byggnader som är miljövänligt byggda, vinstgivande och hälsosamma platser att bo och arbeta på. 

Samhällsansvar

Samhällsansvar handlar om att optimera luftkvaliteten och samtidigt välja produkter som minimerar total LCC, inklusive energiförbrukning och mängden avfall genom att byta filter för ofta. AAF arbetar med att identifiera fler möjligheter till att förhindra förorening, minska avfall och spara våra naturresurser. Vi är stolta över att ha en samarbetsvillig och rådgivande inställning för att hjälpa våra kunder med att optimera prestanda och sänka deras totala ägandekostnader, samtidigt som vi alltid tänker på vår planets välbefinnande.

Grön byggnadsinteriör

Optimerade luftfiltreringsstrategier ökar hållbarheten

En noggrann luftfilterkontroll i dina VVS-system är det första steget AAF tar för att kunna ge dig professionell vägledning och analys så att du kan spara pengar och minska risker. Genom att genomföra den här granskningen strävar vi efter att förstå ditt aktuella tillstånd och uppfylla dina luftfiltreringsbehov, användningsområden och målen för total luftkvalitet. Den anpassade luftfiltreringsundersökningen kostar ingenting och kan ge dig viktiga fördelar, genom att hjälpa dig spara pengar, minska risker och spara tid.

AAF kan bistå dig i de processer som krävs för att få certifiering genom BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Den ledande metoden som varit etablerad längst för bedömning, klassificering och certifiering av hållbart byggande, BREEAM, fastställer referenspunkten för grönt byggande i 78 länder runt om i världen.AAF kan också hjälpa dig i de processer som krävs för att tjäna LEED-poäng (Leadership in Energy and Environmental Design). LEED Green Building Rating System™, som förvaltas av U.S. Green Building Council, har tidigare använts främst i USA och används nu globalt för att bedöma byggnaders miljövänlighet. När det gäller IAQ (Indoor Air Quality) använder vi LEED:s bedömningskriterier, som är mest stringenta i jämförelse med andra bedömningsmetoder, som vår referens för prestanda.  Optimerade luftfiltreringsstrategier bidrar till fyra av sex kategorierna för LEED-poäng:

  • Energi och atmosfär (effektivitet)
  • Miljökvalitet inomhus
  • Material och resurser
  • Innovation i design/projekt
AAF:s expertkunskaper inom filtreringssystem för luftburna partiklar och gaser, i kombination med vår innovativa produktlinje, gör oss på ett unikt sätt kvalificerade att hjälpa dig under hela processen för LEED-poängsättning.