Vi står stadigt på fyra ben

Vår bredd och styrka är att vi står stadigt på fyra ben. Vi producerar filter för stoftavskiljning/rökgasrening, våtfiltrering, ventilation och vi utför service.
Det ger en trygghet för oss själva men också för våra kunder som bara behöver kontakta oss för att lösa flera behov. Vi kan till exempel tillverka och leverera filter¬slangar, utföra byten i kundernas filteranläggningar och därefter ordna ackrediterade emissionsmätningar.
Detta gör oss, till¬sammans med vår kunskap och erfaren¬het, till en stark och komplett samarbetspartner.

Stoftavskiljning och rökgasrening

Ditt företag ska klara gränsvärdena för utsläpp av stoft. Det är vår ena uppgift. Samtidigt vill du hålla nere dina kostnader. Det är vår andra uppgift. Genom lång erfarenhet och ett nära samarbete med apparattillverkare kan vi rekommendera det filter som är optimalt för din anläggning. Detta resulterar i lägsta möjliga totalkostnad per m³ renad luft.

Våtfiltrering

Våtfilter avskiljer partiklar från vätskor. Våra kunder efterfrågar både hög torrhalt och låg slamhalt. Eftersom våtfiltrering ofta är en del i industrins tillverkningsprocesser, krävs ett bra samarbete mellan filterleverantören och kunden. Tillsammans kan vi ta fram det lämpligaste filtret för varje process. Vårt filtermaterial kan kombineras med flera garntyper i olika konstruktioner för att ge optimal filtrering och längre livslängd.

Ventilation

För bästa möjliga innemiljö och skydd för ventilationsutrustning krävs effektiva filter. Alla våra filter är anpassade efter kundernas olika krav på form, filtreringsgrad och egenskaper. Eftersom vi har egen produktion och en flexibel organisation kan vi snabbt lösa våra kunders behov och leverera specialanpassade filter.

Specialprodukter och tillbehör

Eftersom vi arbetar med många olika textila material och har en gedigen erfarenhet av industriella processer och textiltillverkning kan vi erbjuda ett brett sortiment av textila produkter.