International Standards Organization (ISO) utfärdar en ny standard för testning och märkning av luftfilter

Världens främsta organisationer inom sjukvård anser att fina dammpartiklar i kategorierna PM10, PM2,5 och PM11 är de viktigaste och farligaste för människor. De hänvisar alltid till de PM-nivåerna i sina officiella dokument till allmänheten. Därför är det logiskt att filtrens testmetoder och klassificeringar följer detta förhållningssätt för att visa filtreringens prestanda mot de skadligaste dammpartiklarna.

På grund av skadligheten, varaktigheten och frekvensen kräver partiklar som är mindre än eller lika små som 1 μm mest uppmärksamhet

Ju lättare och mindre en partikel är, desto längre håller den sig i luften. 

Partiklar som är mindre än 1 mikron bidrar endast med ett par procent till massan men bidrar samtidigt till mer än 90 % av mängden.

Klassificeringar enligt ISO 16890 bygger på var partiklarna hamnar i människors lungor

Den främsta skillnaden mellan SS-EN 779 och ISO 16890

 

Tester och klassificering enligt ISO 16890

 


 
Infografik och klassificeringsvärden enligt ISO 16890 för AAF:s viktigaste Eurovent-klassificerade filter

Klicka här för att ladda ned