Föroreningsnivåer inomhus kan vara fem gånger högre än utomhus

Indoor Air Quality (IAQ) är en term som avser luftkvaliteten i din byggnad och som inandas varje dag av de som befinner sig i byggnaden. Föroreningsnivåerna i inomhusluften kan vara upp till fem gånger högre än utomhusnivåerna (i många fall upp till 100 gånger högre), och personer ägnar mer än 90 % av sin tid inomhus. Dålig IAQ bedöms dessutom som en av de fem främsta miljöriskerna för allmänhetens hälsa men förbises ofta av viktiga beslutsfattare.

Omfattande studier visar att:

34 % av arbetare i USA anser att 

dålig inomhusluft gjort dem sjuka


För var tusende arbetare leder dålig IAQ till 

600 sjukdagar om året


Upp till 65 % 

förekomst av astma hos barn i skolåldern skulle kunna förhindras med ordentlig IAQ


I USA förekommer mellan tre och fyra miljoner fall med smitta i vården varje år, 

med upp till 80 000 dödsfall 


Upp till en tredjedel av fallen av vårdrelaterade infektioner omfattar luftburen smitta


Det finns 175 268 sidor

om IAQ i Förenta staternas Code of Federal Regulations


56 % av underhållsföretag erkänner faktiskt att deras 

underhåll av IAQ inte utförs i enlighet med IAQ-riktlinjer


Brist på felaktig luftfiltrering är 

den främsta orsaken till dålig IAQ

Luften i din byggnad kan innehålla:

  • Mögel, sporer, pollen 
  • Koloxid, radon, lättflyktiga organiska ämnen
  • Bakterier, virus och biprodukter
  • Fordonsavgaser, avgaser från industrianläggningar
  • Asbest, lera, vanliga partiklar och tillverkade fibrer

Är du bekymrad över din grad av IAQ? Så här kan vi hjälpa dig:

Första steget i AAF:s samarbetsinriktade och rådgivande arbetssätt är att genomföra en grundlig luftfiltreringskontroll, så att vi kan analysera ditt aktuella tillstånd. Efter det kan vi ge dig detaljerade referenssiffror baserade på kontrollens resultat, en rapport om livslängdskostnader och en standardlista över filter. Som ledande leverantör av luftfiltreringslösningar kan vi hjälpa dig att skapa överlägsen luftkvalitet i din byggnad och bättre hantera ditt VVS-system.


Klicka här för att beställa ytterligare information idag!