Lindra det akuta, jobba på det viktiga 

Reaktiva chefer missar möjligheter om de endast förbättrar situationen efter vad situationer kräver.

Höga kostnader på uppskjutet underhåll  

I ett försök att lyckas letar organisationer och företagsledare ständigt efter sätt att strömlinjeforma, minska avfall och fungera så smidigt som möjligt. De försöker med andra ord att göra mer med mindre – att hålla kostnader nere genom att balansera underhållsbudgetar, optimera arbetsscheman och integrera processer.

Om du arbetar i en miljö med begränsad budget och tid kan din organisation ha hamnat i ett läge med uppskjutet underhåll, vilket kan orsaka eftersläpningar i arbetet.I det här fallet reagerar du förmodligen på problem, istället för att förebygga dem.

Därför är ständigt underhåll av VVS-system 
kritiskt

VVS är det system som påverkas mest av uppskjutet underhåll 

Hälften av en anläggnings kostnader kommer från uppvärmning, kylning och luft i rörelse. När VVS-system inte underhålls i tid eller som planerat, fungerar de inte som de ska. Luftbehandlingsfläktar och andra komponenter kan börja få kortare livstid och slitas ut. Ju mer komponenter stängs av och sätts på igen, desto mer energi förbrukar du, och desto större risk är det att du kommer att få handskas med höga energikostnader.

Nu är det dags att vara proaktiv med din anläggnings underhåll

När du arbetar med en snål budget och begränsade resurser kan det vara svårt att övertyga ledningen om att investera i VVS-underhåll och filterbyten. Det första steget i att optimera kostnaderna för din rena luft är att genomföra en analys av din totala ägandekostnad. En lokalt optimerad filtreringsanalys kommer att ge de bästa möjliga luftfiltreringslösningarna och samtidigt minimera ditt totala LCC. Det är i detta skede en specialist inom användningsområdes- och dataanalys kan bilda sig en rådgivande och teknisk uppfattning om dina fullständiga luftfiltreringsbehov, användningsområden och företagsmål för att optimera dina prestanda och sänka din totala ägandekostnad.

Kontakta ditt AAF Flanders-kontor om du vill se hur statistiken från intelligent bevakningsteknik, bland annatTCO Diagnostic®ochSensor360®, kan förbättra driftresultaten.  
Om du vill ha strategier och tips på hur du minskar riskerna och kostnaderna för uppskjutet underhåll på din anläggning kan du ladda ner vår sammanfattning

Förbättrad energieffektivitet och anläggningsoptimering