Felaktig luftfiltrering = Högre energikostnader

Luftfiltrering och att upprätthålla hälsosamma nivåer av Indoor Air Quality (IAQ) är bara ett fåtal av de många olika funktioner som företag har ansvar för. På grund av uppskjutet underhåll kan även den viktiga innebörden av VVS och filtrering med anknytning ofta förbises. Men att analysera energibesparingar kan löna sig på ett viktigt sätt för fastighetsskötare, genom att visa det optimala filtreringssystemet som både kommer att spara dem pengar och tid. Här följer några fakta om IAQ och uppskjutet underhåll:

Omfattande studier visar att:

34 % av arbetare i USA känner att dålig IAQ har fått dem att vara borta från jobbet


minst 50 % av energiutgifter har anknytning till luft som är i rörelse


80 % av amerikanerna bedömer ren luft som en mycket viktig prioritet – och har ökat från 75 % sedan 2012


88 % av anläggningschefer säger att uppskjutet underhåll är ett problem på deras anläggning


Det system som påverkas mest av uppskjutet underhåll är VVS


Det finns 175 268 sidor om IAQ i amerikanska Code of Federal Regulations.


56 % av team på underhållsföretag erkänner faktiskt att deras IAQ-underhåll inte utförs i enlighet med riktlinjer för IAQ

Med tanke på det som står ovan är det ytterst viktigt att chefer och team av fastighetsskötare har en tillförlitlig rådgivare som hjälper dem göra optimala val och få optimal drift av luftfiltreringssystemen.

Många företag vänder sig till AAF International eftersom de är:

  • oroade över att deras system inte är utformade på bästa sätt
  • bekymrade över efterlevnadsrisker
  • frustrerade över brist på utbildning och samarbete med deras aktuella leverantörer
  • oroade att deras totala ägandekostnad kan vara högre än nödvändigt och vill ha en fristående åsikt
  • oroade över problem med produktivitet och sjukfrånvaro orsakade av IAQ

Översyn av luftfiltrering

Är du bekymrad över din energiförbrukning?
Vi kan börja med följande:

En noggrann luftfilterkontroll i dina VVS-system är det första steget AAF International tar för att kunna ge dig professionell vägledning och analys så att du kan spara pengar och minska risker. Genom att utföra en sådan luftfiltreringskontroll kan vi ta reda på exakt hur du står i jämförelse till de bästa rutinerna hos företag som liknar ditt. Vi strävar efter att förstå det aktuella filtreringstillståndet på din anläggning och identifiera hur dina VVS-system kan fungera optimalt.

Vårt uppdrag är att använda våra främsta kunskaper och produkter för att hjälpa dig med att skydda din miljö och på så sätt minska dina övergripande risker och optimera dina utgifter som har anknytning till filter. Med andra ord investerar vi i tiden att hjälpa ditt företag bli bättre – istället för att bara sälja en produkt.

Fem fördelar du får från en luftfilterkontroll:
  1. Analys av ditt aktuella tillstånd av ett team branschexperter
  2. Professionell vägledning och analys för att minska dina energikostnader, minska dina risker och spara din tid
  3. Värdefulla och detaljerade referenssiffror
  4. Rapport om livslängdskostnader som visar dig var dina VVS-system hade kunnat fungera ännu bättre
  5. En standardlista över filter efter luftbehandlingsenhet och användningsområde

Värdet på den här kontrollen är tusentals dollar men den erbjuds just nu utan kostnad och kan dig viktiga fördelar som hjälper dig att spara pengar, minska risker och spara tid.

Klicka här för att schemalägga din kontroll idag!