Köpcentrum sänker kostnader och förbättrar avfallshanteringen med DriPak NX-filter och DriPak SX-filter

Kundprofil

  • Köpcentrum med över 150 butiker, fler än 30 restauranger samt ett flertal kontor och företag
  • Cirka 1 600 filter per byte, två byten per år

Filtreringssituationen

Den stora utmaningen med denna kund var det stora antalet filter, ungefär 1 600 filter behöver bytas två gånger per år. De många filtren innebar att köpcentret behövde lätthanterliga förpackningar eftersom servicepersonalen måste hantera kartongerna i utrymmessnåla maskinrum och transportera filtren manuellt via köpcentrets inre korridorer. På grund av dessa utrymmesbegränsningar fick varje kartong innehålla högst två filter.

AAF Internationals lösning

Samarbetet med kunden var gott och deras krav kunde uppfyllas helt, men AAF-experterna kunde ändå erbjuda en optimerad lösning baserad på två viktiga kostnadsdrivare: energi och återvinning.

Kostnaden per styck för de filter som för närvarande var installerade var ganska låg. Vid första anblicken verkade detta positivt. När man emellertid tog med energikostnaderna i beräkningen visade det sig att lågprisfiltren inte presterade särskilt väl. Med tanke på det stora antalet filter och de många bytena hade denna undermåliga prestanda en negativ inverkan på de totala driftskostnaderna.

De alternativa filter som föreslogs skulle ge kunden besparingar både vad gäller energi- och återvinningskostnader. AAF-experterna rekommenderade därför installation av filtren DriPak NX och DriPak SX. Energiförbrukningen för båda dessa filter är lägre än för konkurrentens filter, och de har dessutom en PU-stomme som är lämplig för förbränning i kraftvärmeverk.

DriPak NX, DriPak SX

Resultatet

De energibesparingar som möjliggörs av dessa filterbyten kommer otvivelaktigt att bli kolossala i och med att den årliga energiförbrukningen per filter nu är mycket lägre än den var för de tidigare filtren. Kundens avfallshantering har också förenklats avsevärt tack vare att de nya filtren kan kasseras utan att först plockas isär. De totala kostnadsbesparingarna framgår först efter ett års drift.

Hittills har den installerade filterkonfigurationen visat sig vara ett pålitligt alternativ som fungerat utan problem. Kunden är helt nöjd, har inte uttryckt några ytterligare filtreringsbehov och är belåten med nuvarande luftkvalitet.