Restaurang behövde lösning för dålig lukt

Kundprofil

  • Ett av världens största snabbmatsföretag
  • Kedja med nästan 40 000 restauranger
  • Samarbete med teknikkonsultföretaget Secath Concept – AAF:s partner

Filtreringssituationen

Den aktuella restaurangen, som ligger på Champs Elysées i Paris, är ett av företagets flaggskeppsrestauranger med en särskild global relevans på grund av dess arkitektur och storlek, och på grund av den exklusiva adressen nära kända sevärdheter i centrala Paris. Restaurangens framtoning är därför mycket viktig.

Det Parisbaserade teknikföretaget Secath Concept kontaktade AAF för hjälp med att lösa restaurangens filtreringsproblem, och då i synnerhet problemen med otrevlig lukt. Personer som arbetade i kontorsbyggnaderna i närmiljön klagade på otrevliga odörer från härsken frityrolja.

AAF:s lösning

Istället för att erbjuda Secath Concept standardlösningen i form av gasfilter genomförde AAF:s experter först en grundlig teknisk översyn.

De viktigaste resultaten:

  • Köket uppfyllde gällande krav
  • Ventilationskanalerna behövde rengöras
  • Ventilationsenheten var inte utrustad med något filtreringssteg

Konsulterna och AAF:s experter rekommenderade den relativt självklara lösningen på problemet – att restaurangen skulle installera ett filtreringssystem med flera steg.

Utöver filtreringssystemets standardfunktion – att filtrera partiklar – krävdes även kapacitet för avskiljning av de gaskontaminanter som låg bakom problemet med den dåliga lukten. Enligt analysen som gjordes behövde systemets kemiska filtreringssteg eliminera kväveoxid (NO2), lättflyktiga organiska ämnen och ozon (O3).

Resultatet

Efter att ha beaktat alla tekniska aspekter rekommenderade AAF ett filtersystem i tre steg, med fyra filter i varje steg.

VariSorb XL-filter

Filtreringsenhetens vikt var en viktig faktor när det gällde utformningen av dess hölje, eftersom den skulle installeras på byggnadens tak.

Det valda VariSorb® XL-filtret avskiljer effektivt lättflyktiga organiska ämnen, kvävedioxid och ozon. Filtrets lätta konstruktion – lättare än filterbehållare – i korrosionsbeständigt material utan metall bidrog till att man lyckades hålla viktbegränsningen för filtreringsenheten.

Installation av VariSorb XL-filter