Sjukhus

Kundprofil

  • Ledande universitetssjukhus i Texas, med patienter från sydvästra USA.
  • Vårdinrättning med 996 bäddar
  • Nätverk med 49 sjukhus

Energibesparingar med filtrering

En av de största icke vinstdrivande vårdinrättningarna i Texas beslöt nyligen att de skulle försöka minska sina energikostnader, och anlitade därför ett ledande fastighets- och miljöförvaltningsföretag. AAF International rådde kunden att göra en jämförande studie av deras befintliga filter genom mätningar i VVS-systemet för att identifiera förbättringsmöjligheter och visa att andra filtertyper skulle kunna spara energi och minska kostnader.

Målsättningen var att minska energikostnaderna och den totala ägandekostnaden, minska riskerna för eventuella problem med anläggningens luftförsörjning, och hitta lämpliga filter som håller för minst 6 månaders användning. Den jämförande studien pågick under fyra veckor. Energiförbrukningen loggades, och sjukhusets befintliga filter jämfördes med de rekommenderade filtren för att visa den minskade totala kostnaden. Det man mätte var, i en förenklad version, hur mycket ett visst luftfiltermotstånd kostade att upprätthålla per år. Mätningarna gav mycket exakta och korrekta data som kunde användas för en systematisk utvärdering av en föreslagen filtreringslösning.

Kirurgi

Direkt loggning av energiförbrukning – systematisk utvärdering av möjliga besparingar

Data från den loggade energiförbrukningen indikerade att det befintliga systemet förbrukade ganska mycket mer energi än den budgeterade kostnaden. De rekommenderade AAF-filtren hade betydligt mindre motstånd och bättre luftflöden, vilket skulle minimera driftskostnaderna.

Registrerade data visade att kostnaden per år och per enhet av tryckmotstånd för luftbehandlingsenhet 1 var 8 000 USD, och för luftbehandlingsenhet 2 låg siffran på 4 902 USD. De prognosticerade energibesparingarna för luftbehandlingsenhet 1 efter installation av de rekommenderade filtren låg på 11 800 USD per år och för enhet 2 beräknades besparingarna landa på 7 100 USD per år. Det rekommenderade system som baseras på de registrerade värdena visade sig vara en mycket mer effektiv lösning för sjukhusets behov. Ett schema för regelbundna byten rekommenderades också för att möta målsättningarna.

När testdatan extrapolerades för att omfatta alla byggnader på sjukhusområdet uppgick de årliga energibesparingarna till hela 398 725 USD. Baserat på denna analys ökade de prognosticerade årliga energibesparingarna för alla tio anläggningar till över 571 640 USD.

TCO Diagnostic® – det mest exakta verktyget för beräkning av energibesparingar 

AAF International återvände sedan för att utföra samma tester med hjälp av det avancerade analysprogramverktyget TCO Diagnostic. Analysen gavexakt samma resultat som loggningen av energiförbrukningen. Det bekräftade att energibesparingarna och den totala ägandekostnad som beräknats med TCO Diagnostic var korrekta, och det visade att programmet är ett pålitligt verktyg för beräkning av energibesparingar när det gäller filtreringssystem. Det är denna funktion som kombinerar lokala prestandamätningar med lokala driftskostnader som skiljer TCO Diagnostic från alla andra programvaruverktyg för beräkning av totala ägandekostnader.