filtrering i teknikpark, filtrering för nanoteknik

Kundprofil

  • Mikroteknikpark samarbetar med AAF-partnern ENGIE Axima
  • Parken har officiellt stöd från International Association of Science Parks och RETIS
  • Riktmärket för teknikparker i Frankrike

Filtreringssituationen 

I denna mikroteknikpark utvecklas framtidens mikroteknik och nanoteknik. Det bedrivs forskning inom högtekniska områden som bland annat mikroteknik, nanoteknik, optik, robotteknik, biomedicin och e-hälsa.

För att skapa optimala förhållanden för forskning installerade teknikparken ett renrum. Renrummet utrustades med fläktfilterenheter från en av AAF:s konkurrenter.

När renrummet designades efterfrågade ingenjörerna en filtreringsprodukt från en annan tillverkare, men upptäckte med tiden att den installerade lösningen inte räckte för att nå den önskade renrumsstandarden.

AAF Internationals lösning 

När kunden bestämde sig för att bygga ut renrumsutrymmet kontaktades AAF av ENGIE Axima som gav oss i uppdrag att planera en bättre lösning för lufttillförseln. För att undvika större ombyggnationer av kanaler och ledningar ville kunden använda fläktfilterenheter.

Efter en översyn av de lokala förhållandena var det tydligt att det inte skulle vara möjligt att filtrera tillräckligt med luft för hela utrymmet för att uppnå den önskade renrumsstandarden med fläktfilterenheter i standardstorlek. Det krävdes därför en specialanpassad lösning.

AAF:s experter utvecklade ett koncept med 76 anpassade fläktfilterenher (utrustade med H14- och U15-filter som är lämpliga för byte inifrån själva rummen) med anpassade taknät, droppformade lampor och ett styrsystem. I detta koncept kunde man definiera fem olika renrumszoner. Varje zon var utrustad med en separat grupp av fläktfilterenheter, vilket gjorde det möjligt för kunden att uppfylla olika ISO-krav. AAF presenterade planen för kunden tillsammans med ENGIE Axima.

Resultatet

AAF samarbetade med företaget AFS för installationen av taknätet, de specialanpassade fläktfilterenheterna och lamporna. AAF och AFS skötte även tillsammans installationen av strömförsörjningen till alla fläktfilterenheter och det BUS-system som behövdes för styrningen och övervakningen av lufttillförseln.

Ända sedan installationen fungerar alla renrumsområden som planerat, och de uppfyller alla ISO-krav utan några problem.