Mikroelektronik

Kundprofil

  • Baserad i Cupertino, Kalifornien
  • Global ledare inom datalagringslösningar
  • Skapade den första hårddisken för PC

Filtreringssituationen

Ett världsledande datalagringsföretag från Kalifornien behövde uppfylla ett antal specifika avtalsvillkor för att en ny produktionsanläggning för mikroelektronik skulle bli driftklar i slutet av 2015. För att uppfylla dessa villkor krävdes hållbara filter för den nya anläggningen; filter som kunde erbjuda konsekvent höga prestanda vid effektivitetsprovning. Filtren behövde också effektivt eliminera boravgasning som skadar kretskort och leder till både intermittenta och allvarliga fel.

Eftersom tidsramen för installationen av filtren i den nya anläggningen var extremt begränsad fick felfrekvensen under installationsprocessen inte uppgå till mer än 8–10 %. En högre felfrekvens än 10 % skulle innebära att processen inte slutfördes innan det avtalade idrifttagningsdatumet för anläggningen i slutet av 2015.

AAF Internationals lösning

På andra anläggningar hade företaget använt ett filter med en felfrekvens på 8–10 %. Företaget fick tidigare kompensera denna nedslående höga felfrekvens genom att alltid beställa extra filter. 

AAF demonstrerade den robusta och överlägset tåliga prestandan hos våra  MEGAcel II-filter. ePTFE-mediet i detta filter, som är mycket effektivt och har en låg energiförbrukning, uppfyllde kraven för luftflöde och motstånd. Mediet i MEGAcel II-filtret håller en mycket hög prestanda i kritiska områden med en nästintill hundraprocentig avgasning av kemiska komponenter.

Kretskort

Resultatet 

2 900 MEGAcel II-filter fraktades till Kaliforningen och installerades i företagets nya tillverkningsanläggning för mikroelektronik. Endast 3 av filtren underkändes i läckagetestningen på plats; det innebär att nästan 100 % av filtren är felfria. Det är en anmärkningsvärt låg felfrekvens, jämfört med den gängse felfrekvensen på 8–10 % för bräckliga mikroglasmediefilter. I det här fallet skulle det ha inneburit att mellan 232–290 filter behövde bytas ut. Det hade också medfört en betydande försening av idrifttagningen. 

Den hållbara prestandan hos MEGAcel II ePTFE-mediet gjorde att installationen i den nya anläggningen genomfördes i tid och att kunden sparade in en hel del underhållskostnader. Installationen av MEGAcel II-filtren gav datalagringslösningsföretaget en god avkastning på investeringen, och sparade både tid och pengar.