Kongresscenter

Kundprofil

  • LEED Guld-certifierat kongresscenter i Tennessee
  • Utställningsyta på 33 000 m2 , och konferensutrymmen på 8 000 m2 mötesutrymme
  • 3 våningar, 1 800 parkeringsplatser, 32 lastkajer

Filtreringssituationen

Detta LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Guld-certifierade kongresscenter konstruerades med material som innehåller lättflyktiga organiska ämnen med låga utsläppsnivåer och har ett miljöanpassat underhållsprogram för att skapa inomhusluft av god kvalitet. Miljövänliga konstruktionsmetoder kännetecknas av en effektiv användning av energi, vatten och andra resurser, och av minskad påverkan på människors hälsa och på miljön.

Som ett led i detta arbetar också kongresscentrets personal hårt för att minimera byggnadens koldioxidavtryck. Personalen strävar också efter att inomhusluften ska hålla hög kvalitet, så att de många människor som går in och ut ur den enorma byggnaden varje dag inte exponeras för partiklar som kan vara skadliga för dem eller för miljön.

Luftfiltren som tidigare användes i byggnaden hade låg stofthållningskapacitet och var inte anpassade för den högtrafikerade miljön, vilket gjorde att de ofta behövde bytas ut. Man hade också problem med rengöringen av VVS-spolarna. Eftersom omkring 50 % av byggnadens energiförbrukning går till uppvärmning, kylning och transport av luft ledde filtrens ineffektivitet och de frekventa bytena till en hög total ägandekostnad. Den höga bytesfrekvensen gick också stick i stäv med de miljövänliga konstruktionsmetoderna.

AAF Internationals lösning

AAF Internationals representant hade ett möte med anläggningens underhållsteam, där de såg över de ursprungliga ritningarna för det fem år gamla centret för att se vilka specifikationer för luftfiltrering som rekommenderades där. Målet var att optimera filtreringssystemet och de filterrelaterade kostnaderna. Specifikationerna rekommenderade AAF Internationals PerfectPleat® SC M8-filter ochVariCel® MERV 13-filter. Med detta i åtanke föreslog AAF:s representant att man skulle testa dessa filter i anläggningen och utvärdera resultaten.

PerfectPleat SC M8-filtret innehåller inga metalldelar och är helt brännbart, vilket gör det till ett bra miljöval. Det har klassificeringen MERV 8 från början men effektiviteten ökar betydligt när stofthållningen inleds. Stödremmarna på inloppssidan används tillsammans med unikt utformade veckstabilisatorer på utloppssidan för att öka filtrets hållfasthet. Stödremmarna och veckstabilisatorerna skyddar vid turbulenta luftflöden och gör filtret mycket hållbart.

VariCel-filtret är mycket lämpligt för att upprätthålla en god IAQ-nivå i den här typen av byggnad, eftersom det är utformat med glasfiber i två skikt: grövre fibrer på inloppssidan och finare fibrer på utloppssidan. De två skiktens olika densitet gör att smutspartiklar fångas upp i hela filtret så att mediets filtreringspotential verkligen utnyttjas maximalt. Den optimerade stofthållningskapaciteten ger filtret en lång livslängd, vilket minimerar driftskostnaderna. Frontram och cellsidor i galvaniserat stål skyddar filtret under transport och hantering och förhindrar korrosion under användningen. Filtrets långa livslängd stödjer kongresscentrets miljövänliga profil.

Resultatet

Kongresscentrets driftstekniker har varit mycket nöjda med prestandan för filtren som AAF International rekommenderade och man har beställt 288 stycken PerfectPleat SC M8-filter och över 1 000 VariCel MERV 13-filter. Livslängden för de här filtren är dubbelt så långs som för de filter som tidigare användes, vilket passar bra med tanke på centrets miljöanpaassade konstruktionsmetoder, och det sänker också den totala ägandekostnaden. Den här filterkombinationen säkrar också en inomhusluft av hög kvalitet för centrets många besökare.