Kundprofil

  • Instituto do Coração (INCOR), en del av Sao Paulo Medical Schools kliniska sjukhus
  • Ett av världens största specialistsjukhus inom kardiologi vad gäller antal patienter och antal specialister inom olika områden 
  • Latinamerikas största kardiologicenter

Introduktion

Instituto Do Coracao

Biomateriallaboratoret som är en del av INCORs biotekniska avdelning genomgick omfattande renovationer under 2012 för att uppfylla kraven i Brasiliens renrumsstandard (ABNT NBR ISO 14644). I laboratoriet utvecklar man konstgjorda ventriklar (Ventricular Assist Devices – VAD) som används på patienter som väntar på hjärttransplantation och har allvarliga hjärtproblem. Resultatet av ombyggnationen blev ett ISO 7-klassat renrumsområde på 45 kvadratmeter.

För att tillverka en VAD krävs kritiska, exakta processer, och det arbetar man med i den kontrollerade miljön på biomateriallaboratoriet. De färdiga VAD-enheterna kommer i direkt kontakt med patientens blod , vilket innebär att det finns en kontamineringsrisk. Därför är det av avgörande vikt att minska infektionsrisken under tillverkningsprocessen.

Filtreringssituationen

Biomateriallaboratoriet är lokaliserat under marknivå, under själva INCOR, vilket medför en del unika utmaningar. Laboratoriets placering och unika förutsättningar krävde att luftbehandlingssystemet skräddarsyddes efter de aktuella utrymmena. Det begränsade tillgängliga utrymmet för installationen av strömförsörjningen (omkring 5,3 m2) och hanteringen och installationen av utrustningen och komponenterna var ytterligare några av utmaningarna för projektet. Utformningen och installationen av specialanpassade HEPA-filter i renrummet medförde också en del speciella utmaningar. På grund av den begränsade ytan behövdes filter med lågt tryckfall, så att så få filter som möjligt skulle krävas. Det krävdes också en uppsättning specialritade kopplingsboxar som kunde hantera de nödvändiga flödeshastigheterna med hjälp av extratunna filter med lågt tryckfall.

AAF Internationals lösning

 Instituto do Coracao

För maskinrummet rekommenderade AAF International VariCel® VXL-filtret med ett djup på 12" (300 mm), bestående av ultratunna mikroglasfibermedia i två olika skikt. VariCel VXL-filtret levererar önskad luftkvalitet i höghastighetssystem eller system med svåra driftsvillkor och är designat för enkel installation och hög prestanda.

Eftersom lufthanteringsenheterna minskades ner för att passa det aktuella området rekommenderade AAF International installation av MEGAcel® II HEPA-filtret i kombination med VariCel VXL-filtret. Traditionella HEPA-filter ger ett mycket högre luftmotstånd. MEGAcel II-filtren är utformade med AAF Internationals unika ePTFE-teknik, AAF:s egenutvecklade media som kombinerar en oöverträffad effektivitet med ett extremt lågt tryckfall.