Sjukhus

Kundprofil

  • Sjukhus med 462 bäddar
  • En del av ett stort regionalt vårdnätverk med över 70 vårdinrättningar
  • Internationellt känt högteknologiskt remitteringscenter

Filtreringssituationen

Ett sjukhus som behövde uppgradera filtreringssystemet gav AAF International i uppdrag att erbjuda en lösning för två extremt fuktiga luftbehandlingsenheter. Enheterna, som var placerade i ett källarutrymme och var utrustade med Koch® 95 % DuraMAX™ 2V-filter, avgav en unken, mögelliknande lukt och krävde frekventa och kostsamma filterbyten.Den tekniska situationen

På grund av den våta miljön var Koch-filtren igensatta inom tre månader efter installationen, vilket gav upphov till den unkna mögellukten från VVS-systemet. För att få bukt med lukten tvingades sjukhuset att byta ut filtren var tredje månad. Dessa frekventa byten resulterade i högre ägandekostnad för Koch-filtren. Sjukhuset var tvungna att köpa in nya filter var tredje månad, och dessa frekventa byten innebar också ökade arbetskostnader.

AAF Internationals lösning

AAF Internationals viktigaste målsättning var att hitta en ekonomiskt hållbar lösning för att eliminera dessa kostsamma byten och den dåliga lukten. AAF International rekommenderade VariCel® M-Pak-filtret med ett djup på 6" (150 mm) och fuktbeständig, våtformad glasfiber. Det rekommenderade VariCel M-Pak-filtret står emot fri fukt i atmosfären, vilket gör det idealiskt för installation i tillämpningar med fuktproblem. Mediets två skikt gör att hela filtreringspotentialen utnyttjas och att stofthållningskapaciteten maximeras. En maximerad stofthållningskapacitet förlänger filtrets livslängd och minimerar driftskostnaderna.

AAF Internationals rekommendation presenterades för sjukhusets VVS-personal tillsammans med oberoende testrapporter med jämförelser av Koch V- och AAF:s VariCel M-Pak-filter. Personalen var tveksamma till ett byte till ett filter med ett djup på 6" (150 mm), men de kunde tänka sig att beställa de rekommenderade filtren och testa dem i en lufthanteringsenhet.

Resultat

VariCel M-Pak-filtren fångade upp nästan dubbelt så mycket damm som Koch-filtret, med ett slutligt motstånd på 375 Pa. Resultatet var ett filter med längre livslängd, och sjukhuset kunde använda VariCel M-Pak-filtren i sju månader, jämfört med de tidigare använda filtrens livslängd på tre månader – en betydande kostnadsbesparing.

Att VariCel M-Pak-filtren dessutom var mindre än de gamla filtren innebar också att de inte behövde lika mycket förvaringsutrymme. VariCel M-Pak-filter väger mindre än traditionella filter med ett djup på 12" (300 mm). Det innebär minskade underhållskostnader och kostnadsbesparingar eftersom VariCel M-Pak-filtren är lättare att hantera. Eftersom VariCel M-pak-filtren inte är lika djupa som liknande filter av samma typ får det plats två stycken per förpackning, vilket minskar fraktkostnaderna och minskar det lagringsutrymme som krävs. VariCel M-Pak-filten minskar även kostnaderna för avfallshantering.

I diagrammet nedan visas det att VariCel M-Pak-filtren håller kvar mer damm än Koch V-filtren. Sjukhuset utförde egna tester på filtren och fick samma resultat. Sjukhuset bytte därför omedelbart till VariCel M-Pak-filter i luftbehandlingssystemet.