Drift

Kundprofil

  • 595 System för sjukhussängar
  • 3 separata campus
  • En av USA:s ledande hjärtmottagningar

Filtreringssituationen

En av våra långvariga kunder har i flera år använt våra produkter på två av sina tre sjukhus. Det tredje sjukhuset blev kund hos AAF år 2009. Sjukhusen använde slutfiltren DriPak® , VariCel® , och VariCel® M-Pak och i ett nybyggt operationsrum användes även begränsade HEPA-filter.

Man ville förbättra inomhusluftens kvalitet (IAQ – Indoor Air Quality) i kritiska områden och förlitade sig på att AAF:s kvalitetsservice skulle göra det värt mödan att uppgradera anläggningarnas slutfilter. Med vetskapen om att sjukhusförvärvade infektioner kan få allvarliga ekonomiska följder för alla typer av vårdinrättning i åtanke tog AAF fram praktiska lösningar för sjukhussystemet.

Sjukhusförvärvade infektioner

Den tekniska situationen

Sjukhusen hade ett antal olika lufthanteringsenheter som varit i drift under allt från två till trettio år. En AAF-representant genomförde en undersökning av filtreringssystemet som visade att det behövde uppgraderas, särskilt de äldre lufthanteringsenheterna.

AAF:s lösning

För att hjälpa sjukhusen välja rätt lösning för de aktuella behoven presenterade AAF tre olika val; en bra lösning, en bättre lösning och den bästa lösningen

Bra
Fortsatt användning av MERV 14 VariCel M-Pak-filter och uppgraderingar där det behövs. Uppgradera filterrack där det behövs och inspektera/byta ut packningar och kopplingar för att säkra minimal bypass. Denna lösning medförde lägst kostnader och förbättrade inomhusluftens kvalitet något, jämfört med tidigare nivåer.

Bättre:
Uppgradera alla slutfilter och filterstativ till MERV 15 VariCel®  VXL-filter. I jämförelse med VariCel M-Pak-filtren sparade detta alternativ energikostnader och förbättrade verkningsgraden hos alla slutfilter med en hel nivå. Detta alternativ förlängde dessutom filtrets livslängd och förbättrade luftflödet.

Bäst:
Uppgradera slutfilter till AAF:s MEGAcel® I-filter med ePTFE-teknik. Traditionella HEPA-filter ger ett mycket högre tryckfall och skulle sannolikt inte gå att använda utan en kostsam uppgradering av lufthanteringsenheterna. MEGAcel I-filtret erbjöd dock en innovativ lösning för HEPA-filtrering med minsta möjliga tryckfall. Som en extra bonus erbjöd det här alternativet optimala luftkvalitetsnivåer och lägre energikostnader.

Fördelar med uppgradering

AAF arbetade med sjukhusens system för att erbjuda alternativ som inte bara skulle uppfylla IAQ-behoven utan även rymmas inom budgeten. I slutändan beslöt man att uppgradera alla tre anläggningar med AAF:s MEGAcel I-filter för de kritiska områdena på sjukhusen (akutavdelningen, kirurgiavdelningen, intensivvården osv.) MEGAcel I-filtren uppfyller de aktuella kraven för luftflöde och effektivitet för kritiska tillämpningar där luftburna föroreningar noggrant måste kontrolleras.

När MEGAcel I-filtren installerats utfördes ett test för att fastställa hur mycket partiklar det fanns i luftbehandlingssystemet. I testet mättes mängden partiklar i systemet, uppströms och nedströms från de nyligen installerade MEGAcel I-filtren, och mätresultaten jämfördes med antalet uppmätta partiklar från samma mätprocedur för MERV 14-filtren. Resultaten visade en dramatisk förbättring av luftkvaliteten.

Mätning av antal partiklar utifrån partikelstorlek

Sjukhusledningen bestämde även att områden där patienter behandlas och icke-kritiska områden skulle uppgraderas med AAF:s VariCel VXL-filter. PerfectPleat® HC M8-filter användes som förfilter. Sjukhusens lufthanteringssystem hade nu uppgraderats och tillhandahöll bevisligen bästa möjliga luftkvalitet för patienter och personal.