Kundprofil

  • University of Louisville Hospital i Louisville, Kentucky
  • Sjukhuset med 404 bäddar är regionens ledande forsknings- och studieanläggning
  • Regionens enda sjukhus som erbjuder vård i alla steg – från prevention till rehabilitering
  • Nationellt känd som en ledande inrättning för cancerbehandling, traumavård, behandling av stroke och högriskgraviditeter samt för radiologiska/diagnostiska tjänster och regionala kliniska tjänster

Filtreringssituationen

Luftbehandlingsenheten (AHU 16) installerades ursprungligen för att försörja onkologavdelningen med ren luft. Under årens lopp gick lades fler kanaler till och nu försörjer AHU 16 fem avdelningar med luft. Den tekniska chefen vid University of Louisville-sjukhuset bad AAF Flanders att utvärdera sjukhusets befintliga filtreringssystem och rekommendera en lämplig lösning för AHU 16 som ett alternativ till att byta ut systemets dyra motor.

AHU 16 har rörliga inloppsskenor som styr tilluftsfläktens luftflöde. På grund av det höga statiska trycket i systemet levererades inte ett tillräckligt luftflöde trots att fläktbladen var i maximalt öppet läge. Fläktens och motorns uteffekt bidrog direkt till luftflödet som sändes ut från luftbehandlingsenheten. Med den extra belastningen fick luftbehandlingsenheten inte ett tillräckligt luftflöde för en effektiv ventilation. För att suga in mer luft i systemet skulle fläktmotorn på 100 hästkrafter behöva köras med högre varvtal eller bytas ut – vilket vore en mycket stor investering för sjukhuset.

Det befintliga filtreringssystemet är konstruerat i 3 steg: AmerSeal® Cube förfilter, sekundära VariCel® II-filter och AstroCel®6 I-filter och HEPA-filter med hög kapacitet som slutfilter.

AAF Flanders lösning

AAF:s representanter såg detta som en möjlighet att ta bort ett filtreringssteg för att utvärdera om det skulle kunna förbättra luftflödet och minska energiförbrukningen. Baserat på sjukhusets parametrar gjordes en analys av den  totala ägandekostnaden för att visa potentiella energibesparingar vid byte till ett filtreringssystem i två steg. AAF:s exklusiva ägandeprogram tar hänsyn till: energikostnader (kWh), arbetskostnader, kostnad för filter, luftvolym, drifttimmar, tryckfall och kostnader för kassering.

TCO

AmerSeal Cube-förfiltren togs bort från systemet.VariCel II-filtren byttes ut moth VariCel® VXL-filter – AAF Flanders effektiva 8-panelpanelsfilter som designats för tuffa driftsvillkor. Högkapacitets-HEPA-filtren AstroCel I uppgraderades till högeffektiva MEGAcel® I HEPA-filter med ePTFE-filtreringsteknik och låg energiförbrukning. University of Louisville-sjukhuset lät sedan AAF Flanders övervaka tryckfallsförändringarna vid filtren under de följande 12 månaderna.

Energibesparingar

I AAF Flanders analys av total ägandekostnad utvärderades både det ursprungliga filtreringssystemet i tre steg och ett föreslaget tvåstegssystem. Sjukhusets tekniska chef gick med på att testa det föreslagna systemet och registrera filtrens tryckfall varje månad för att övervaka eventuella förändringar. Resultaten från sjukhusets övervakning visade konsekvent ett minskat tryckfall på grund av MEGAcel I-filtren och VAriCel VXL-filtren. Med den minskade resistansen ökade luftflödet genom hela systemet, vilket innebar att den dyra uppgraderingen av motorn inte längre behövdes.– Efter vår ettåriga studie kan vi konstatera att filtren varit funktionella och kostnadseffektiva, säger John Gildehaus, Certified Healthcare Facilities Manager och teknisk chef på sjukhuset. Med hjälp av AAF Flanders lösningar kunde University of Louisville-sjukhuset förbättra luftflödet, minska energiförbrukningen och spara arbetskostnader genom det minskade behovet av frekventa filterbyten. Den årliga underhållskostnaden för den ursprungliga systemkonfigurationen låg på 16 730 USD. Motsvarande kostnad för den nya konfigurationen var 9 227 USD. Det innebär en årlig besparing på 7 259 USD.