Kundprofil

  • Lokaliserat i North Carolina
  • Ideellt allmänmedicinskt sjukhus med kirurgavdelning
  • 247 bäddar, 194 läkare

Filtreringssituationen

Det välbesökta ideellt drivna sjukhuset behövde optimera sitt filterbytessystem och etablera ett schema för regelbundna filterbyten. För att trygga patienternas hälsa och förebygga sjukhusförvärvade infektioner ville sjukhusets anläggningschef säkra att inomhusluften höll bästa möjliga kvalitet. Att tillhandahålla en bekväm, hälsosam och luktfri miljö hade högsta prioritet, eftersom patienternas nedsatta immunförsvar gör dem mer mottagliga för negativa hälsoeffekter.

AAF International erbjöd en grundlig genomgång av luftfiltren i sjukhusets VVS-system för att tillhandahålla expertråd och analyser som kunde leda till kostnadsbesparande och riskreducerande åtgärder. Syftet med genomgången var att optimera sjukhusets filterkostnader.

AAF:s lösning

AAF International arbetade tillsammans med anläggningscheferna under genomgången av alla luftfilter i alla luftbehandlingsenheter för att hitta eventuella problem och lösningar i både kritiska och icke-kritiska områden där det krävdes större luftflöden. AAF International diskuterade även hur teknikerna skulle prioritera filterbyten under den systematiska översynen av luftbehandlingsenheter i alla individuella områden, inklusive operationsrum, labb, apotek och områden där patienterna vistas. Slutligen tog AAF International också fram dokumentation för ett kvalitetskontrollprogram för luftfiltrering.

Översyn av luftfiltreringssystem

Resultatet

Sjukhusets underhållspersonal hade nu en komplett matris för övervakning av luftfiltren i form av ett kalkylblad som de kunde använda för att planera lämpliga intervall för filterbyte. Genomgången ledde till fler goda resultat för sjukhuset:

  • Kostnadsbesparingar
  • Bättre luftfilterprestanda
  • Riktade filteruppgraderingar
  • Effektivare planering och schemaläggning
  • Bättre efterlevnad
  • Optimerad drift

Kunden var mycket nöjd med AAF Internationals insatser för att hjälpa anläggningens driftavdelning att implementera kvalitetskontrollprogrammet för filtreringssystemet. Efter AAF Internationals försäkran om att vi kommer att hjälpa driftavdelningen att upprätthålla bästa möjliga luftkvalitet för patienterna och personalen använder sjukhuset nu uteslutande våra filter.