Servrar

Kundprofil

  • Sparks, Nevada
  • Världsledande inom innovativ personlig teknik
  • Banbrytande tjänster och produkter

Filtreringssituationen

Ungefär fyra timmars resa rakt österut från Silicon Valley har ett globalt teknikföretag installerat sin fjärde stora serverpark i USA. De stora byggnaderna som huserar servrarna är designade för att stödja företagets molntjänster med hjälp av den senaste tekniken; bland annat med en av de mest avancerade och banbrytande signalteknikerna som är tillgänglig idag.

DWDM-system

Luftfilterprestanda är en viktig faktor för att VVS-systemen ska fungera effektivt i servermiljöer.Det är oerhört viktigt att datacentrets utrustning fungerar optimalt, och att allvarliga systemproblem och längre stillestånd förebyggs.

Teknikparkens serverbyggnader är placerade i Nevadas öken, så ¨filter som installeras i anläggningarna måste vara tåliga och ha en hög stofthållningskapacitet för att hantera den krävande miljön. De MERV 13-filter som företaget tidigare använde behövde ibland bytas ut direkt efter att en storm passerat. Ett filter med högre prestanda skulle medföra kostnadsbesparingar och minska arbetstiden och riskerna som de svåra driftsförhållandena medför.

AAF Internationals lösning

AAF International föreslog att företaget skulle testa våra VariCel® VXL -filter i datacentret, eftersom de håller en överlägsen effektivitetsnivå och prestanda i miljöer med mycket damm. VariCel VXL-filtren är tillverkade med glasfiber i två skikt, där ett lager med grövre fibrer sitter på tilluftsidan och ett lager med finare fibrer sitter på frånluftssidan. Denna konstruktion med media i två skikt innebär att smutspartiklar samlas upp genom hela mediet, så att dess fulla filtreringspotential utnyttjas och stofthållningskapaciteten maximeras. Den optimerade stofthållningskapaciteten förlänger filtrets livslängd och minimerar driftskostnader och risker.

AAF Internationals VariCel VXL MERV 14-filter hade samma prisnivå som de filter företaget redan använde. Den högre MERV-klassificeringen hos AAF:s filter skulle öka effektiviteten och prestandan och minska energikostnaderna. Allt detta sammantaget gjorde att företaget gick med på att testa Varicel VXL-filtren.

Resultatet

Varicel VXL-filtren gav så goda resultat att företaget valde att installera dem i fyra byggnader. För denna installation krävdes det totalt 14 480 filter. Företaget håller just nu på att bygga fler serverbyggnader i den stora teknikparken, som har en yta på omkring 170 hektar, och VariCel XXL-filter kommer att installeras även i dem.

De beställde även nyligen 600 stycken MEGApleat® MERV 8-filter som ska användas som förfilter. Man beslutade sig för denna lösning eftersom MEGApleat-filtrens kraftiga, galvaniserade metallnät och hållfasta veck är mycket robusta och ger ett lågt tryckfall. MEGApleat M8-filtren, i kombination med Varicel VXL-filtren, kommer att leverera en optimal effektivitet och prestanda för en lägre total ägandekostnad. När filtrens prestanda testats kommer företaget att beställa filter för alla serverbyggnader.