Sjukhus

Kundprofil

  • Sjukhus i södra Kalifornien med en omsättning på 1,02 miljarder USD
  • Vårdinrättningen öppnade 2008 och har över 600 bäddar
  • Luftintagen på taket är placerade nära helikopterplattan för akuttransporter
Filtreringssituationen

Under hösten 2008 öppnades ett nytt sjukhuskomplex i anslutning till ett av västra USA:s högst belagda sjukhus. Kort efter att sjukhuset öppnades började personalen att klaga på dålig inomhusluft. Avgasångor från helikopterplattan på taket utlöste brandlarm och gav upphov till dålig lukt inne i sjukhuset.

Sjukhusets luftintag var placerade nära helikopterplattan. Luftintagsventilerna cirkulerar luften i hela sjukhusets diagnostik- och behandlingsavdelning som också rymmer akutvården och operationsrummen. Ett gasfiltreringssystem i standardutförande fanns installerat för att eliminera illaluktande kemiska kontaminanter, som bland annat avgaserna från helikoptern, men det fungerade inte tillräckligt bra för att ge det skydd som anläggningens patienter och personal behövde.

Efter flera månaders arbete tillsammans med filtertillverkaren för att hitta en lösning på problemen stängde sjukhuset helikopterplattan i början av februari 2009. Inom några veckor bötfällde delstatens arbetsmiljömyndighet (Division of Occupational Safety and Health – DOSH) sjukhuset efter att ha undersökt personalens klagomål om dålig luftkvalitet. Problemet uppmärksammades ännu mer i samband med att en lokaltidning rapporterade om det och följde utvecklingen tills helikopterplattan öppnades för användning igen.

AAF Internationals lösning
AAF International gavs i uppdrag att utvärdera luftbehandlingsenheterna på plats och hitta en fungerande lösning.

Våra gasexperter identifierade snabbt en undermålig gasfiltreringsprodukt och rekommenderade att sjukhuset skulle installera en anpassad kassett för AAF Internationals egna SAAFBlend GP-media. Lösningen gick ut på att det undermåliga systemet byttes ut mot metallkassetter i specialanpassade dimensioner från AAF International.
 
Dessa kassetter, som är fyllda med SAAFBlend GP-media bestående av en blandning av aktivt kol och en patentskyddad oxidantförening, erbjuder den mest effektiva filtreringslösningen för avskiljning av kontaminanter i helikopteravgaser.

Tester bekräftar överlägsen produkt

Sjukhuset anlitade en extern miljökonsult som övervakade processen och tog prover vid landning för att kontrollera förekomsten av gaskontaminanter från helikopteravgaser. Bland de föroreningar som kontrollerades fanns svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2) och lättflyktiga organiska ämnen (både specifika ämnen och föreningar).

SJukhuset granskade testresultaten och drog slutsatsen att våra SAAF-kassetter med SAAFBlend GP-media höll en överlägsen kvalitet. Baserat på detta beslöt kunden att använda SAAF gasfiltreringssystem i alla sjutton lufthanteringsheter med luftinlopp nära helikopterplattan.

Helikopterplattan öppnas igen

AAF Internationals gasfiltreringssystem installerades i juni 2009 och helikopterplattan togs då i bruk igen. Ända sedan dess har sjukhuset kunnat använda helikopterplattan utan problem. AAF International fortsätter att stödja sjukhuset med filtreringsprodukter och livslängdsanalyser för media för att kontrollera bytesintervallen och säkerställa en säker, luktfri inomhusmiljö på sjukhuset.