Filtrering på bilmonteringsanläggning

Kundprofil

  • Biltillverkningsanläggning
  • Bilkoncernens största tillverkningsanläggning utanför Frankrike
  • 2 400 bilar tillverkas varje dag
  • Omkring 5 000 anställda

Filtreringssituationen

På anläggningen finns löpande band och där utförs stansning och lackering av rena karosser. Omkring 2 400 bilar, i olika modeller, lämnar fabriken varje dag. 

För att hålla den höga produktionstakten förlitar sig kunden på effektiva processer, och det innefattar också en pålitlig tillgång till filter för alla applikationer på anläggningen.

Inköpen av filter för de olika applikationerna på anläggningen var inte samordnade, och man köpte in många olika modeller från ett stort antal leverantörer. Det ledde till långa leveranstider, och diverse tekniska problem som fördröjde produktionen.

AAF:s lösning

AAf erbjöd kunden ett fullserviceavtal för att tillhandahålla de många olika filtertyper som behövs för alla applikationsprocesser på anläggningen: luftfilter, färgfällor, vattenfilter, oljefilter och högtrycksfilter, med målsättningen att minska företagets energikostnader och öka filtrens livslängd.

För att kunna erbjuda ett välavvägt fullserviceavtal var det nödvändigt att ta hänsyn till kraven från alla avdelningar på fabriken. Avdelningarnna för underhåll, lackering, inköp och distributionskedja – alla hade individuella målsättningar som behövde vägas in.

Lackeringsavdelningen gavs särskild prioritet eftersom misstag i denna del av tillverkningen kan få de mest negativa konsekvenserna; om en nylackerad bil kontamineras är ett tidsödande och kostsamt omarbete oundvikligt.

Eftersom den här tillverkningsanläggningen skulle vara den första av koncernens anläggningar i världen som inför ett fullservicelösning hade kunden fullt begripliga reservationer om AAF:s kapacitet att hantera ett såpass komplext projekt. Därför kom man överens med AAF om att implementera lösningen stegvis. Det var en mycket lyckad strategi.

Resultatet

Efter flera månader av implementering var AAF:s fullservicelösning helt integrerad i verksamheten och har nu fungerat utmärkt i tre år. Sedan AAF:s lösning infördes har kunden genomfört häpnadsväckande förbättringar i sina processer jämfört med hur situationen såg ut innan de började samarbeta med AAF.

Hela koncernen har haft nytta av detta lyckade projekt. Resultaten presenterades för övriga delar av verksamheten och man beslöt då att införa samma strategi på koncernens inköpsavdelning för hela Europa. Två andra fabrker implementerade också liknande filtreringslösningar i samarbete med AAF.

Filtrering på bilfabrik