Motorfabrik

Kundprofil

  • Global tillverkare av stora dieselmotorer och delar
  • Sysselsätter cirka 40 000 personer globalt
  • Intäkter 2009 = 10,8 miljarder USD

Filtreringssituationen

Den här kunden har under flera år använt Airguard® HEPA-filter som de köpt in via en indirekt partner. Denna partner kontaktade kunden med ett förslag på en energibesparande lösning med hjälp av AAF Internationals MEGAcel® I-filter. Kunden välkomnade ett gemensamt samtal från vår indirekta partner och  en säljrepresentant från AAF International där de förklarade de energibesparande fördelarna med att använda MEGAcel I-filter och de potentiella kostnadsbesparingarna som AAF Internationals exklusiva diagnostikprogram för total ägandekostnad (TCO). 

Den tekniska situationen

Alla luftbehandlingsenheter på kundens anläggning är utrustade med frekvensomformare. För att få det luftflöde som krävs körs de flesta enheterna med 100 % av frekvensomformarens kapacitet. HEPA-filter från konkurrerande tillverkare har mycket högt initialtryckfall. Baserat på systemavläsningar för luftbehandlingsenhet R.09 låg matningsspänningen på 44,8 kW. Det är lika med 23 547 USD per år i energikostnader, baserat på ett pris om 0,6 USD per kW/h. På grund av det höga motståndet buktade HEPA-filtren synligt ut på grund av det kraftiga luftflödet.

AAF Internationals lösning

AAF International  och den indirekta partnern rekommenderade att företaget skulle byta ut sina befintliga Airguard HEPA-filter mot MEGAcel I-filter. MEGAcel I-filtren är utformade med AAF Internationals unika ePTFE-teknik, AAF:s egenutvecklade media som kombinerar en oöverträffad effektivitet med ett extremt lågt tryckfall. Filtrets låga initiala motstånd minskar avsevärt energiförbrukningen, vilket leder till betydande energibesparingar och minskade kostnader. Kunden gick med på att installera MEGAcel I-filtret i en luftbehandlingsenhet på prov.

Energibesparingar

Fördelarna med att byta till AAF Internationals MEGAcel I-filter var förvånande många. Luftbehandlingsenhetens energiförbrukning minskade till 22,6 kW. Det innebär en minskning på 50 %. Energiförbrukningen för lufthanteringsenhetens frekvensomformare minskade med 26 %, vilket betyder att samma luftvolym passerade genom enheten medan motorn kördes med lägre varvtal och förbrukade mindre energi. Den 50-procentiga minskningen minskar energikostnaderna till 11 879 USD per år. Det betyder att företaget sparar 11 668 USD per år.