Kundprofil

  • Avancerad cancerbehandlingsklinik i Arizona, med patienter från västra delen av USA
  • 20 000 m2 stor anläggning på 10 hektar
  • Centret består av 24 privata rum för sluten vård med intensivvårdskapacitet, samt en strålklinik, operationsrum, ett infusionscenter, ett apotek, och en rehabiliteringsavdelning

Filtreringssituationen

Specialistvård ställer särskilda krav på VVS-systemen på vårdinrättningar som måste hålla en optimal effektivitetsnivå. Med anledning av nya statliga regler behövde Cancer Treatment Centers of America® (CTCA) uppdatera sitt luftfiltreringssystem. Enligt de nya reglerna behövde man installera HEPA-filter i lufthanteringsenheterna för att upprätthålla en steril miljö vid hantering av läkemedel för cellgiftsbehandling på operationsavdelningen och i apoteket.

De ursprungliga luftbehandlingsenheterna som försörjer operationsavdelningen och apoteket med luft var inte utformade för HEPA-filter, utan för ASHRAE-klassade filter med enkel ram. De ändrade reglerna krävde användning av HEPA-filter med enkel ram, vilket gjorde att företaget behövde ett skräddarsytt filter. Dessa specialanpassade HEPA-filter var en stor utgift för CTCA.

AAF Internationals distributionspartner föreslog en energibesparande lösning genom installation av AAFMEGAcel® I-filter. CTCA välkomnade ett samtal från distributionspartnern och en säljrepresentant från AAF International där de förklarade de energibesparande fördelarna med att använda MEGAcel I-filter och potentiella kostnadsbesparingar som beräknats med AAF Internationals exklusiva program för total ägandekostnad (TCO).

AAF:s lösning

AAF International och distributionspartnern rekommenderade att företaget skulle byta ut sina befintliga skräddarsydda HEPA-filter mot MEGAcel I-filter. MEGAcel I-filtren är utformade med AAF Internationals unika ePTFE-teknik, AAF:s egenutvecklade, hållbara media och erbjuder en mycket hög effektivitet med ett extremt lågt tryckfall.

Filtrets låga initiala motstånd minskar avsevärt energiförbrukningen, vilket leder till betydande energibesparingar och minskade kostnader. För att maximera luftflödet bytte man även ut filterramarna mot MEGAcel-ramar.

Energibesparingar

Fördelarna med bytet till AAF:s MEGAcel I-filter var imponerande. Energimängden som krävdes för att transportera luft genom HEPA-filterdelen i apotekets lufthanteringsenhet minskade från 4,54 kW till 2,27 kW, och energianvänvändningen för kirurgavdelningens lufthanteringsenhet minskade från 6,49 kW till 2,92 kW. Det innebär att energiförbrukningen minskades med 50 %!

För kunden blev det tydligt att MEGAcel I-filtret var den bästa lösningen. Efter beslutet att installera MEGAcel I-filtren behöver CTCA inte längre specialanpassade filter utan kan nu beställa filter i standardstorlek. Det förenklar orderprocessen. Alla dessa fördelar betyder förstås också att CTCA:s energikostnader minskar efter installationen av AAF Internationals MEGAcel I-filter.