AstroCel I HTP-filter minskar kontamineringsrisken

 

Kundprofil

  • Ledande läkemedelslaboratorium – bland de tio mest framstående i världen
  • Tillverkar läkemedelsprodukter för tre olika vårdområden: immunologi, hemostas, samt perinatal vård och intensivvård
  • Sysselsätter över 2 000 specialistfarmaceuter och har en omsättning på över 500 miljoner euro

Filtreringssituationen

Under produktionsprocessen för flera läkemedelsprodukter använder labbet steriliseringstunnlar som är utrustade med HEPA-filter som tål höga temperaturer.

En av dessa tunnlar är utrustad med filter från en konkurrerande tillverkare. Kunden observerade ett läckageflöde på upp till 3 %, vilket är långt högre än de acceptabla värdena för en sådan produktionsprocess.

Kunden var medveten om problemen med de läckande filtren, men kunde inte lösa dem.

AAF Internationals lösning

När kunden kontaktade AAF och beskrev problemet stod det klart att det inte skulle räcka med att bara byta ut de aktuella filtren. Man behövde gå till botten med orsaken till läckaget – och det var precis vad AAF:s experter gjorde.

Efter ett besök hos kunden och en analys baserad på en grundlig granskning av de befintliga filtren och av själva steriliseringstunneln kunde AAF:s experter identifiera orsaken till läckaget.

Under steriliseringsprocessen gjorde den höga drifttemperaturen att tunneln deformerades. De installerade filtren kunde inte kompensera för deformationen. Filtren var utrustade med en keramisk tätning, vilket inte var idealiskt för de observerade driftvillkoren och ledde till läckage i hela systemet.

Baserat på denna analys rekommenderade AAF-experterna ett filter som uppfyllde de aktuella kraven på ett utmärkt sätt: AstroCel® I HTP.

Resultat

AstroCel I HTP-filter minskar kontamineringsrisk i steriliseringstunnel för läkemedelstillverkning

 AAF:s experter installerar AstroCel I HTP-filter

Kunden blev mycket glad av att höra att det kunde finnas en lösning på problemet, men var inte helt övertygad eftersom man tidigare inte lyckats lösa problemet.

För att räta ut alla frågetecken anordnade AAF:s experter ett möte där de berättade mycket utförligt om tekniken bakom lösningen för alla berörda parter, inklusive den tekniska förvaltningen, kvalitetsexperter och underhållstekniker. AAF:s experter berättade att de skulle delta under installationen, integritetstestningen och ”härdningen” av filtren. Kunden fick dessutom en lista över andra användare av AstroCel I HTP-filter som de kunde kontakta och utbyta erfarenheter med.

Som utlovat guidade AAF:s experter kunden genom installationen, härdningen och testningsprocessen under två dagar.

AstroCel I HTP-filtrets prestanda under drift bevisade slutligen för kunden att lösningen fungerade.