Bilverkstad inriktad på trimning och chassiarbeten 

Kundprofil

  • Bilverkstad inriktad på trimning och chassiarbeten
  • Samarbetar med AAF Service Partner John Morfield Ltd., distributör av ett varierat utbud filtertyper till många olika industrisektorer, och levererar även filter till denna kund

Filtreringssituationen

Kunden meddelade att de panelfilter som de för närvarande använde bara höll två-tre månader innan de måste bytas ut vid 250 Pa. Med andra ord behövde kunden ett filter med en längre livscykel för att kunna sänka underhållskostnaderna.

AAF:s lösning

AAF och deras servicepartner John Morfield föreslog AAF MEGApleat®-filtret för att lösa problemet. Kunden begärde en provkörning av MEGAPleat-filtret för att jämföra det med deras nuvarande filter PerfectPleat® HC (redan i bruk vid anläggningen). Tre luftbehandlingsenheter med samma luftflöden och drifttimmar valdes ut. Varje enhet innefattar åtta filter i storleken 20 x 25 x 2 (500 x 630 x 50 mm).

MEGApleat-filter 

Sammanfattning av testresultat

Konkurrentens filter uppvisade inte goda prestanda under de aktuella driftförhållandena. Det höga luftflödet och den inträngande fukten var problematiskt för filtrets integritet, i synnerhet påverkades filterramen. Detta gjorde att filtret föll samman och lossnade från ramen där det hittades på luftbehandlingsenhetens botten efter bara två månaders användning.

AAF PerfectPleat® HC-filtret fungerade som specificerat. Däremot ledde det höga flödet till att tryckfallsvärdet nådde 250 Pa vid den andra kontrollen, och filtret behövde därför bytas ut efter två månaders användning.

AAF MEGApleat®-filtret fungerade bäst under gällande driftsförhållanden. Det hade det lägsta initiala tryckfallet på 73 Pa vid installationstillfället.

Vid den tidpunkt då det andra panelfiltret föll samman och PerfectPleat HC-filtret nådde 250 Pa hade MEGApleat-filtret bara nått 95 Pa – mindre än det initiala tryckfallsvärdet för de övriga filtren som testades. Dessutom påverkades inte MEGApleat-filtret av fukten.

MEGApleat-filtret har ett lågt initialt tryckfall 

Resultat

AAF MEGApleat®-filtren har fortsatt att fungera väl och efter nio månader används de fortfarande och har ett tryckfallsvärde på 200 Pa.

Verkstaden har meddelat att de vill byta till AAF MEGApleat-filter vid ännu en av sina anläggningar och kommer att börja installera dessa filter i slutet av september.
De har dessutom meddelat att de vill köpa flera MEGApleat-filter för testning i både deras gjutverkstad och plåtverkstad.

Det finns totalt 102 luftbehandlingsenheter i de tre aktuella sektorerna.