AAF:s gasfaslösning för Norges nya museum

Kundprofil

  • Nytt konst-, arkitektur- och designmuseum
  • Beläget i Oslo, Norge
  • Det nya museet kommer att bestå av 53 600 m2 och vara färdigt 2020

Filtreringssituationen 

De norska myndigheterna bygger ett nytt konst-, arkitektur- och designmuseum i Oslo. Det nya nationalmuseet, som är designat av Architect Kleihues + Schuwerk, kommer att ha en total yta på 54 600 m² och blir en viktig och dynamisk arena där allmänheten kan se bildkonst.

Hela 130 000 föremål måste flyttas innan det nya nationalmuseet kan öppnas 2020. Nationalmuseets samlingar omfattar målningar, skulpturer, ritningar, verk av brukskonst, designföremål, arkitekturmodeller och installationer.

 

Den föreslagna byggnaden signalerar museets betydelse på nationell och internationell nivå. Museet innehar till exempel världens mest betydelsefulla samling av målningar av Edward Munch (1863–1944), inklusive så berömda och ikoniska verk som Skriket, som med sin berömmelse kan jämföras med rivaliserande verk som Leonardo da Vincis Mona Lisa eller Van Goghs Solrosor.

Då det nya museet finns i centrala Oslo, Norges huvudstad, finns en stor oro för att luftföroreningar ska förstöra de historiska föremålen. Kunden behövde därför en högkvalitativ lösning för att avlägsna gaser och syror från luften innan den når de historiska föremålen.

AAF:s gasfaslösning för de historiska föremålen och konsten på Norges nya museum 

Projektet består av totalt 55 luftbehandlingsenheter med ett totalt luftflöde på 650 000 m³/h. Då luft av hög kvalitet är den primära frågan har diskussioner och projektplanering för denna byggnad i hög grad överträffat de vetenskapliga utmaningarna som finns i standardprojekt för optimering av inomhusluftkvalitet.

En av de stora utmaningarna och kraven var att AAF ska tillhandahålla en fullständig teknisk testrapport enligt ISO 10121:2012, som visar testresultaten och de katalytiska egenskaperna i mikrokornen av kol som används i alla filter som föreslås för denna byggnad. Varje filter har testats för gaser såsom ozon, svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2) och svavelväte (H2S). Detta omfattar alla gaser i stadsmiljöer som kan förstöra värdefulla historiska föremål.

AAF:s lösning

AAF föreslog en gasfaslösning i två steg med planerad leverans under 2018/2019.

            Etapp 1:

SAAF Canisters
SCR:24 RM02


Denna behållare har ett funktionellt lager av aktivt kolmedia i pelletsform på 25 mm, som har huvudfördelen att absorbera stadsutsläpp, såsom lättflyktiga organiska ämnen och sura gaser.

Dessa SAAF Canisters kommer att användas som förfilterenheter, tillsammans med AAF:s VariSorb XL SAAF City filterenheter med särskilt jonbytarharts med avsedd funktionalitet i området för kemisk sorption av ammoniak. Denna kombination ger styrka i alla gasskyddsområden.

     
    Etapp 2:
Varisorb XL SAAF City filterenheter


Dessa enheter har ett enda lager av funktionellt bredbandsmedia av aktivt kol för att effektivt avlägsna stadsutsläpp och alkaliska gaser.