Dold kostnad för mikroglas

Det senaste genombrottet inom renrumsfiltrering, mikroglasmaterial, inträffade för 75 år sedan. Att använda HEPA-filter med mikroglasmaterial, även som en del av en standardrutin, kan leda till kortare produktionstider, längre reparationstider och högre energiförbrukning, för att inte nämna FDA 483 varningsbrev och katastrofala återkallanden. Kostnader och problem förenade med användning av mikroglas kan ses som en affärskostnad, men man inser ofta inte de ultimata riskerna.

Förlust på grund av ett enda läckage genom mikroglasfilter

Förlust på grund av ett enda läckage genom mikroglasfilter 

Överexponering för PAO leder till gelnedbrytning

Minst fyra företag på listan Fortune 500 har nyligen rapporterat problem med gel-nedbrytning, dvs. kondensering av ämnet som används för att montera och försegla mikroglasfilter.  När gelen kondenseras och droppar på golvet i ett renrum är renrummet inte längre sterilt. Det utgör en hög risk. Gel-kondensering leder också till ett oplanerat avbrott med enorma ekonomiska konsekvenser.

Tiden det tar att hantera ett läckage genom HEPA-filter

 

Reducera dina risker – ePTFE Media

Kostnaderna med anknytning till bristande media kan vara omfattande:

 

  • Total produktionsförlust i ospecificerat långa perioder
  • Kostsamma FDA 483-hänvisningar, varningsbrev och samtyckesbestämmelser
  • Dyra uppföljningskontroller/-valideringar
  • Katastrofala återkallelser
Dold kostnad för mikroglas

Effektiv hantering av riskerna förenade med framgångsrik drift kräver användning av HEPA-filter med dramatiskt högre slitstyrka som har en mycket hög motståndskraft mot kemisk nedbrytning, och därmed eliminerar för tidigt läckage eller felfunktion. Det enda HEPA-filtermediet med dessa egenskaper är ePTFE (expanderat polytetrafluoroetylen).

Se vårt material nedan avseende de problem som kretsar kring mikroglasmedia och värdet du får genom att använda filter med ePTFE istället. Att spara tid och pengar – är inte det den bästa företagslösningen?