Strikta standarder kräver de högsta skyddsnivåerna

I läkemedelsbranschen är det nödvändigt att ha strikta krav på luftens renhetsnivåer på grund av den direkta effekten som luftburen kontamination har på kvaliteten på läkemedelsprodukter. Allt som kan komma i direkt kontakt med en läkemedelsprodukt utgör en potentiell risk för kontaminering. Särskilt för aseptiskt utvecklad medicin (t. ex. injektions- och infusionslösningar) är kontaminering oacceptabelt. Annars kan allvarliga skador eller livshotande hälsorisker för patienten förekomma.

Luften i din anläggning kan innehålla:

  • Mögel, sporer, pollen 
  • Koloxid, radon, lättflyktiga organiska ämnen
  • Bakterier, virus och biprodukter
  • Fordonsavgaser, avgaser från industriplatser
  • Asbest, lera, vanliga partiklar och konstruerade fibrer

Omfattande studier visar att:

Upp till 65 % av energikostnaderna på en läkemedelsanläggning har anknytning till luft i rörelse


Förenta staternas federala författningssamling, Code of Federal Regulations, innehåller 175 268 sidor om kvaliteten på inomhusluft.


Avsaknad av ett välfungerande luftfiltreringssystem är den största enskilda orsaken till dålig inomhusluft.

Balansera avancerat skydd med total ägandekostnad

Det är inte möjligt att få ren luft utan ett noggrant utvalt och tillförlitligt fungerande luftfiltreringssystem. Oavsett om det gäller terminalfilter eller förfilter så är prestanda i luftfilter direkt avgörande för hur effektivt skadliga kontaminanter förhindras från att komma in i luftströmmen i processmiljöer. Om man dessutom inte tar med kostnaden för filtrets livslängd vid val av filter i beräkningen kan anläggningarna utsättas för onödiga risker och utgifter.

Är du orolig över att din anläggning kanske inte är helt optimerad? Så här kan vi hjälpa dig:

En noggrann luftfilterkontroll i dina ventilationssystem är det första steget AAF International tar för att kunna ge dig professionell vägledning. En noggrann analys kan spara pengar och minska risker. Vårt mål med att genomföra den här granskningen är att bättre förstå ditt aktuella situation och uppfylla dina luftfiltreringsbehov, användningsområden och mål för på luftkvalitet. Den anpassade luftfilterundersökningen kostar ingenting och kan ge dig viktig information eftersom den bidrar till att minska dina risker och spara både tid och pengar.
  
Klicka här för att boka din kontroll idag!