I en livsmedelstillverkning är filtreringen av yttersta viktig fört att förebygga korskontaminering. Produkterkvalitet och skydd för människor samt utrustning måste kunna garanteras. Korskontaminering kan leda till avbrott i produktionen samt produktionsförluster. Båda problemen kan även påverka avkastningen för livsmedelsproducenten. Att ha en väl säkrad miljö är det första steget mot att förhindra korskontaminering. Att ha höga krav på filtreringslösningen är viktigt för att upprätthålla processens integritet.

Skydda din produkt och dina kunder

När en livsmedelstillverkare vill tillverka en produkt av högsta kvalitet är filtreringen i hög grad viktig för att förhindra mögel, sporer, bakterier, virus och andra kontaminenter från att komma in i produktionsområdet. Miljö, hälsa och säkerhet måste beaktas både i och utanför en tillverkningsplats. Både personalen och miljön utanför behöver skydd från kontamination som kan frigöras i luften.

Luften i en livsmedelsanläggning kan innehålla:

  • Mögel, sporer, bakterier eller virus
  • Lättflyktiga organiska ämnen (VOC:er)
  • Fränt doftande blandningar (t. ex. vinäger)
  • Fint damm från socker, mjöl och/eller andra torra ingredienser
     

Omfattande studier visar att:

  • Kraven fortsätter att öka
  • 56 % av underhållsföretag erkänner att deras  IAQ -underhåll inte utförs i enlighet med riktlinjer
  • Nivåerna av förorenad inomhusluft kan vara upp till fem gånger högre än utomhusnivåerna (ofta upp till 100 gånger högre)
  • Avsaknad av ett välfungerande ventilationssystem är den största enskilda orsaken till dålig inomhusluft

Reducera risker och minimera kostnader med en pålitlig partner

Genom att erhålla en samarbetsvillig och rådgivande inställning till olika lösningar strävar AAF efter få en helhetsbild av dina filtreringsbehov samt ge råd om myndighetskrav för total luftkvalitet. 

Många livsmedelsanläggningar gynnas redan idag av AFF:s erkända expertkunskaper inom luftfiltrering. Kombinationen av en omfattande produktportfölj och avancerad teknisk support har lett till väsentligt förbättrade resultat för många nöjda kunder.

Vill du få ännu bättre resultat? Så här kan vi hjälpa dig:

En noggrann kontroll av ditt filtreringssystem är det första steget AAF  tar för att kunna ge dig professionell vägledning. Med en korrekt analys kan du spara pengar och minska risker.  Vårt mål med kontrollen är att förstå ditt behov och ge råd om hur dina system kan fungera ännu effektivare. Den anpassade genomgången kostar ingenting och kan ge dig viktig information som kan leda till både tid och kostnadsbesparingar.

Klicka här för att boka din kontroll idag!