Inomhusluftens kvalitet (IAQ) har avgörande betydelse

I kommersiella kontorsbyggnader är inomhusluftskvalitet (IAQ) en mycket viktig fråga. IAQ innebär den inomhusluft som andas in av de som befinner sig en byggnad. Föroreningsnivån i luften inomhus kan vara upp till fem gånger högre än utomhus, och dålig IAQ rankas som en av de fem främsta miljöriskerna för folkhälsan.


Luften i din byggnad kan innehålla:  

 • Mögel, sporer, pollen 

 • Koloxid, radon, lättflyktiga organiska ämnen

 • Bakterier, virus och biprodukter

 • Fordonsavgaser, avgaser från industrianläggningar

 • Asbest, lera, elementarpartiklar och konstfibrer

   

   

   

Omfattande studier visar att:

34 % av arbetare i USA anser att

dålig inomhusluft gjort dem sjuka


Räknat per 1 000 arbetstagare orsakar

dålig inomhusluft 600 sjukdagar om året


56 % av underhållsteknikerna i den kommersiella sektorn erkänner att de

inte utför korrekt underhåll för god inomhusluft enligt gällande riktlinjer

Optimering av luftfilterrelaterade kostnader

Luftfiltreringssystem i dessa byggnader måste hantera relativt stora luftvolymer. Cirka 50 % av en byggnads energiförbrukning går åt till uppvärmning, kylning och luftförflyttning. Vid beräkning av total ägandekostnad för att få en kostnadseffektiv byggnad är det viktigt att komma ihåg att planering av underhållet är ett viktigt steg i att bibehålla energieffektiviteten. Detta minskar driftavbrott och förlänger utrustningens livslängd.

Så här kan vi hjälpa dig

En grundlig genomgång av luftfiltren i ditt filtreringssystem är den allra första åtgärden som AAF International vidtar för att kunna ge dig professionell vägledning. Analyser ska ligga till grund för kostnadsbesparingar och riskreducering. Vårt mål med att genomföra den här granskningen är att få en bättre förståelse för nuvarande status och föreliggande luftfiltreringsbehov, användningsområden och vilka de övergripande luftkvalitetsmålen är. Den anpassade luftfiltreringgenomgången kostar ingenting och kan ge dig viktig information som kan hjälpa dig att spara pengar och tid samt minska risker.