Product Overview

  • Förfiltret är tillverkat av syntetisk polyester
  • Filtret kan tillverkas med olika filtreringsgrad
  • Filtret produceras som skräddarsydda beställningar

Typical Applications

  • Kommersiella fastigheter, kanalinstallation
ISO 16890
  • Grov 60%
  • Grov 70%
SS-EN 779
  • G2
  • G3
Medietyp
  • Syntetisk

Allmänna funktioner

Cylindriska filter avskiljer större luftförorenande partiklar, såsom pollen och grövre stoft. De kan också delvis avlägsna mörka sotpartiklar som härstammar från brännprocesser.

Typiska användningsområden

Cylindriska filter används i applikationer där kraven på luftkvalitet är lägre. I industri installationer där temperatur, luftfuktighet samt hållbarhet är viktigt.

Material

Filtret är gjort av syntetisk polyester och har en hög stofthållningsförmåga.  Om det behövs kan filtret sys med en metalltråd för att förenkla installationen.

Struktur

Filtermaterialet sys till en cylindrisk form. På grund av sin speciella design är filtret inte konstruerat för att motstå höga luftflöden.

Storlekar

Filtret tillverkas som skräddarsydda beställningar.

Har du frågor?