Product Overview

  • Förfiltret är tillverkat av syntetiskt polyestermaterial
  • Filtret kan tillverkas med olika filtreringsgrad
  • Filtret produceras som skräddarsydda beställningar

Typical Applications

  • Kommersiella fastigheter, kanalinstallation
ISO 16890
  • Grov 60%
  • Grov 70%
SS-EN 779
  • G2
  • G3
Medietyp
  • Syntetisk

Allmänna funktioner

Koniska förfilter avskiljer större luftförorenande partiklar, såsom pollen och grövre stoft. De kan också delvis avlägsna mörka sotpartiklar som härstammar från förbränningsprocesser.

Typiska användningsområden

Koniska filter är lämpliga för applikationer där kraven på luftkvalitet är lägre. Filtret används även som luftfördelning för att minimera drag.

Material

Filtret är gjort av syntetisk polyester och har en hög stofthållningsförmåga.  Om det behövs kan filtret sys med en metalltråd för att förenkla installationen.

Struktur

Filtermaterialet sys till en konisk form. På grund av sin speciella design är filtret inte konstruerat för höga luftflöden.

Storlekar

Filtret tillverkas som skräddarsydda beställningar.
 

Har du frågor?