Trådram

Conical Bag

Koniska kanalfilter används i olika aggregat installationer och är lämpliga för applikationer där kraven på luftkvalitet är lägre.

Typical Applications

  • Kommersiella fastigheter, kanalinstallation

Cylindrical Bag

Cylindriska filter används i olika aggregat installationer och är lämpliga för applikationer där kraven på luftkvalitet är lägre.

Typical Applications

  • Kommersiella fastigheter, kanalinstallation

Wire Frame Bag

Trådrams påsfilter används som kanalfilter i olika aggregat installationer och är lämpliga för applikationer där kraven på luftkvalitet är måttlig.

Typical Applications

  • Kommersiella fastigheter, kanalinstallation