Våtfilter

Våtfilter

Används för avskiljning av partiklar ur vätskor i industriella applikationer och processer. Produkterna anpassas efter driftsfall i avseende av val av filtermedia och utförande. Dessa parametrar är avgörande för prestanda, livslängd och den totala kostnaden.

Typical Applications

  • Lack & Ytbehandling
  • Mineral- & gruvindustri
  • Kemi
  • OEM (Private label)
  • Verkstadsindustri
  • Papper & massa
  • Livsmedelsindustri