Stoft och rokgasfilter

Stoft- och rökgasfilter

Filter för stoft- och rökgasrening i industriella applikationer och processer. Produkterna anpassas efter driftsfall i avseende av val av filtermedia och utförande. Dessa parametrar är helt avgörande för prestanda, funktion och livslängd som påverkar den totala driftskostnaden.

Typical Applications

 • Förbränningsprocesser
 • Cement-, mineral- & gruvindustri
 • Stål- & metall
 • Gjuterier
 • Spannmål & foder
 • Asfaltstillverkning
 • Papper & massa
 • Träindustrin
 • Lack & ytbehandling
 • Livsmedelsindustri
 • OEM (Private label)