Specialitet

Höljen med ”handskfack”

”Handskfacken” och andra processhöljen för att inrymma högriskprodukter, såsom transporttunnlar och fack med öppen front, är tillverkade i många olika storlekar och utformningar. Varje hölje är utformat för en särskild tillämpning eller process.

Isoleringsdämpare

Isoleringsdämparna är tillverkade för effektiv avstängning och isolering av ett eller flera filterskikt i ett utsugssystem som innesluter farliga ämnen. Våra isoleringsdämpare är speciellt utformade för att ge kostnadseffektiv isolering av filterbanker med höga luftvolymer.