Panelfilter

Panelfilter

Z-PLEAT L

Filtret används i första hand som ett förfilter i ett flerstegs filtreringssystem. Dessa filter används även som filter i t.ex förråd där kraven luftkvalitet är lägre. Panelfilter är lämpliga för aggregat med begränsat utrymme för filter.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Livsmedelsindustri
 • Sjukvård
 • Hotell och restaurang
 • Skolor och universitet

ChevroNet

Det här filtret används vid central lufthantering, luftkonditionering och i ventilationssystem.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Datacenter
 • Industriellt
 • Skolor och universitet

MetaNet

Det här filtret har utformats för för- eller slutfiltrering vid krävande lufthantering, luftkonditionering och ventilationssystem för uppsamling av fett och oljedimma.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader
 • Livsmedelsindustri

AmerGlas Box

Detta lätta panelfilter är tillverkat av glasfiber och har en avancerad struktur för att ge optimerad stofthållningskapacitet. Filtret används som förfilter i luftkonditionerings- och ventilationssystem för normal och mer krävande användning.

Typical Applications

 • Kommersiella byggnader