Product Overview

 • Högeffektivt filterhus med sidofunktion
 • Utförande utan påsbyte
 • Utformat för packningstätning av primära filter

Typical Applications

 • Datacenter
 • Hälsovård
 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin
 • Rening av avloppsvatten
Rammaterial
 • Rostfritt stål
Seismiskt godkännande
 • Tillval
Filtertätning
 • Packning
BIBO (säkert påsfilterbyte)
 • Nej
Integrerad filtertätning
 • Extern justering
Läckageprovning
 • ASME N510
Kvalitetssäkring
 • ASME NQA-1

KG-serien av packningstätade höljen är ett filterhus med sidofunktion och högeffektiv filtrering, som har utformats för att ge användaren optimal kvalitet och prestanda i en utformning utan påsbyte. Detta hölje används vanligen i kritiska processer där farliga luftburna partiklar eller gaser måste förhindras från att komma ut i atmosfären.

KG-serien av höljen, som är tillverkade under stränga kvalitetssäkringskontroller, är föremål för noggranna inspektioner och läckage- och täthetstester innan de lämnar fabriken och är garanterade att passa för tester av DOP (dioktylftalat) och/eller freoner på plats.

KG-serien av höljen är utformade för geltätning av primära filter. Primära filter kan vara HEPA-filter (för partikelfiltrering) eller koladsorberare (för gasadsorption). För att rymma både partikel- och gasfiltrering, kan HEPA-enheterna förenas i serier med koladsorberingsenheter.


For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren

Har du frågor?