Utan påsbyte

G-serien av höljen för ett enda filter

G-serien av filterhöljen för påsbyte tillåter att ett enda filter installeras i ett ventilationssystem med lågt CFM. Dessa filterhöljen är utformade för både partikelfiltrering och gasfiltrering.

Typical Applications

 • Datacenter
 • Hälsovård
 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin
 • Rening av avloppsvatten

KF-serien med geltätade höljen utan påsbyte

KF-serien av höljen är filterhus med sidofunktion och högeffektiv filtrering, som har utformats för att ge användaren optimal kvalitet och prestanda i en utformning utan påsbyte.

Typical Applications

 • Datacenter
 • Hälsovård
 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin
 • Rening av avloppsvatten

KG-serien med packningstätade höljen utan påsbyte

KG-serien av packningstätade höljen är ett filterhus med sidofunktion och högeffektiv filtrering, som har utformats för att ge användaren optimal kvalitet och prestanda i en utformning utan påsbyte. Detta hölje används vanligen i kritiska processer där farliga luftburna partiklar eller gaser måste förhindras från att komma ut i atmosfären.

Typical Applications

 • Datacenter
 • Hälsovård
 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin
 • Rening av avloppsvatten