Product Overview

Typical Applications

Industriella prestanda och hållfasthet

65’ Roll-O-Mat Gold tillverkas av glasfibermedia av högsta kvalitet. Gold-modellen har fler glasfiber, mer än 13 km per kvadratmeter, än konkurrenternas media. Ett högre fiberinnehåll ger en större smutsuppsamlande yta, vilket i sin tur ger högre avskiljningsgrad och bättre stofthållningsförmåga. 

De hartsbundna fibrerna på tilluftsidan är flätade i ett luftigt mönster som blir tätare längre in i filtret för att förhindra igensättning. Ett extra scrimnät fästs på mediets frånluftsida för ökat stöd. Glasfibern i Roll-O-Mat Gold har en tjock beläggning av Viscosine-gel. Viscosine är ett giftfritt och flamsäkert fästmedel som gör att partiklarna inte lossnar från fibrerna och blåser iväg nedströms. 

Roll-O-Mat Gold med nät är det bästa valet för AAF Flanders Roll-O-Matic-modeller samt för de flesta av konkurrenternas automatiska rullfilter. 

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren