Product Overview

Uppsamlingsmedia för textil av torr typ

AirMat R-media-rullen har utformats för användning i AAF Flanders Auto-AirMat automatiska torra luftfilter. Det främsta användningsområdet är borttagning av bomull och syntetfiber, damm och andra partiklar från återluftsystem i textilanläggningar. Det rekommenderas även till kemtvättanläggningar med hög luftfuktighet och höga temperaturer. 

Luftfiltermediet är specialutformat i fibertyg av polyester. Det är särskilt effektivt för borttagning av damm och luftburna fibrer som ofta förekommer vid förbehandling, kardning, spinning och vävning. 

AirMat R är stabilt och håller sig därför i sidokanalerna för Auto-AirMat-enheten under installation och drift, även vid hög förekomst av ludd. Det bibehåller sin styrka under turbulenta förhållanden med hög luftfuktighet (upp till 99 % relativ fuktighet).

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren