Ark och rullar

AmerGlas M57

Detta filtermedia består av glasfiber med progressiv densitet som inte delar sig. Från tilluftsidan till frånluftsidan minskar fibrernas diameter och väven blir progressivt tätare.

Typical Applications

  • Bil

AmerGlas Paintstop

Dessa filtermedia av glasfiber har en optimerad struktur för lång hållbarhet, vilket säkerställer lägre utsläpp. Det har utformats för filtrering som skydd för luftintag, fläktar och motorer i målarverkstäder.

Typical Applications

  • Bil

Roll-O-Mat®

Filtermedia på rulle med hög draghållfasthet för optimala prestanda under hela filtrets livslängd. För användning i AAF:s automatiska filtersystem på rulle, Roll-O-Matic.

Typical Applications

  • Kommersiella byggnader

AmerTex

Detta effektiva filtermedia består av en optimerad blandning syntetfiber. Filtret har utformats för filtrering i luftintag och fläktar i spraybås och för centrala ventilationssystem.

Typical Applications

  • Bil
  • Kommersiella byggnader
  • Livsmedelsindustri
  • Industriellt