HEPA Holding Frame

AstroFrame filterfästram är särskilt utformad för de uppbyggda filterbankarna AstroCel High-Efficiency Particulate Air (HEPA). Varje ram är sömsvetsad för att ge högsta förslutningsintegritet. Var och en består av fyra avtagbara lås som är konstruerade för att ge ett tätningstryck när en bult skruvas åt.

Föreslagna specifikationer

Montera och installera HEPA-filtren och fästramarna av permanent galvaniserat stål (304 rostfritt stål) såsom visas på planerna och anges i utrustningsschemat. AstroFrame fästramar är fabriksborrade för bekväm montering i bankerna. Leverantören kommer att applicera tätningsmedel mellan ramarna innan de nitas fast i de monterade bankerna. Varje ram kommer att passas in med fyra lås av bulttyp, en på varje sida, för att sätta fast varje filter ordentligt mot fästramens inre flänsytor.

Packningstätande filter och knivseggsflänsen kommer att ge en plan, bred yttätande fläns för de geltätade filtren. Varje ram ska konstrueras av galvaniserat stål på 14 gauge (1,6 mm) (304 rostfritt stål), 13½″ (343 mm).

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren