AAF Flanders A-4 Frames är permanenta fästramar för montering av uppbyggda HEPA-/ULPA-filterbankar på fältet eller OEM. Standardstorlekarna omfattar de tre filterfrontstorlekar som vanligen används: 24" x 24" (610 x 610 mm), 24" x 12" (610 x 300 mm) och 12" x 24" (300 x 610 mm), samt mindre vanliga storlekar, såsom 24" x 30" (610 x 760 mm) och versioner under medelstorlek av vanliga frontstorlekar. Separata låsarms- och skruvkonstruktioner används för att behålla de nominella 12" (300 mm) djupa filterhöljena. Hela konstruktionen har samma effektivitet som andra filter utan läckor eller bypass när filtren och ramarna installeras enligt AAF Flanders rekommendationer.

Överlägsen design och konstruktion

A-4 Frames är konstruerade av en helsvetsad tätningsyta och ojämnt gjutna sidor av galvaniserad konstruktion på 14 gauge (1,6 mm). Fabriksborrade hål i rät linje på varje sida underlättar positioneringen av ramarna för enkel montering av filterbank. På insidan av ramen i botten och båda sidorna är ribbor fastgjutna i rät linje. Ribborna håller filtret ordentligt på plats så att den paras ihop med ”knivseggs”-flänsen som sträcker sig in till geltätningskanalen runt filterramens ytterkant. Varje ram är försedd med fyra låsarms- och skruvkonstruktioner i rostfritt stål. De kan lätt justeras för hand för att hålla filtret på plats och genom att trycka på geltätningskanalen in till knivseggen på ramen. Den flytande geltätningen ger det bästa skyddet mot bypassläckage mellan filtret och ramen under installeringen.

Beaktanden vid installation

A-4 Frames kan installeras för användning från tillluftsidan (uppströms) eller frånluftsidan (nedströms). Filterinstallering och avlägsnande underlättas mycket om minst 36 tum (914 mm) arbetsutrymme ges. Om HEPA/ULPA-filterbanken arrangeras så att tillluftsidan fungerar, kan detta arbetsutrymme delas med ASHRAE-märkta förfiltrets nedströmsfunktion.


For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren