Filter för höga temperaturer

VariCel® HT

Detta högeffektiva silikonfria kompaktfilter har djupt veckade media i en silikonfri aluminiserad stålram.

Typical Applications

 • Bil
 • Industriellt

VariCel® II HT

Filtret är utformat för slutfiltrering i torkugnar inom bilindustrin.

Typical Applications

 • Bil
 • Industriellt

VariCel® V HT

Det här silikonfria luftfiltret är V-format och har en stabil utformning i aluminiserat stål.

Typical Applications

 • Bil

VariCel® XL HT

Detta högeffektiva silikonfria kompaktfilter med lågt tryckfall har djupt veckade media i en aluminiserad stålram och klarar höga temperaturer.

Typical Applications

 • Bil

AstroCel® I HTP

Förstklassigt skydd vid användning i höga temperaturer. Ger betydligt kortare uppvärmnings- och nedkylningstider, vilket minskar den totala cykeltiden vid batchprocesser och ökar tillverkningstakten samtidigt som de totala kostnaderna sänks.

Typical Applications

 • Livsmedelsindustrin
 • Mikroelektronik
 • Industriellt
 • Bil

BioCel HT

Detta högeffektiva kompaktfilter har djupt veckade media i en silikonfri aluminiserad stålram. Filtret är utformat för slutfiltrering i torkugnar inom bilindustrin.

Typical Applications

 • Bil

BioCel® V HT

Det här silikonfria luftfiltret är V-format och har en stabil utformning i aluminiserat stål.

Typical Applications

 • Bil