Product Overview

Typical Applications

AAF Flanders Model 24 LP utbytbara HEPA/ULPA-filtermoduler är lätta och har lågprofilkanaler med geltätade minipleatfilter eller filter utan separatorer. De har utformats för att ge luftflöde i en riktning när de monteras i gipstak eller i tak med t-stänger. Model 24 LP-modulerna finns i tre olika storlekar: 24″ x 24″ (610 x 610 mm), 24″ x 36″ (610 x 910 mm), och 24″ x 36″ (610 x 1200 mm), för t-stång i storleken 1½″ ellerr 2″ (38 eller 50 mm) med inloppskrage på 8", 10", 12" eller 14" (200, 250, 300 eller 350 mm) diameter samt två olika partikeleffektiviteter: 99,99 % på partiklar i storleken 0,3 mikron och 99,9995 % på 0,12 mikron. Varje filter skannas efter montering för att kontrollera att det uppfyller eller överstiger kraven enligt IEST RP-1 för ett filter av typ C eller F.

Konstruktion

Det avancerade filtret sitter i en anodiserad pressad aluminiumram. Filtersidorna har en inbyggd pressad kanal som innehåller tätningsgel av hög kvalitet för renrum. Filtrets mittdelare i pressad aluminium har en öppning för justering av den inbyggda skiljeväggen och för aerosolbelastning. Kåpan/inloppskragen i ett stycke är tillverkad av spunnen aluminium och inloppskragen är räfflad för att säkerställa att de flexibla kanalerna hålls kvar. Ett galler i storleken 0,65 mm som är 40 % öppet skyddar filtermediet (gallret kan vara av rostfritt stål, anodiserat aluminum, eller av vitlackat stål).

Installation och användningsområden

Model 24 LP-moduler kan användas i renrum vid bioteknisk och läkemedelsteknisk tillverkning, i sjukhusapotek, vid tillverkning av medicinska produkter samt inom andra områden där det ställs krav på mycket ren luft och ett väggfast utbytbart filterelement. Hålen borras i hörnen på modulens överdel för fastsättning av vajrar som klarar seismisk aktivitet eller för att hänga upp enheten. Den normala anströmningshastigheten från 70 till 110 FPM justeras enkelt på väggen med en dämpare som ändras med en skruvmejsel  Mätning av statiskt tryck och aerosol kan göras genom en separat öppning på väggen. AAF Flanders rekommenderar inte att aerosol-öppningen används för att tillföra önskad aerosol. I standardutförandet kan modulerna användas med ett tryckfall på 0,1083 psi.


For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren