AAF Flanders TH Series HEPA/ULPA-filtermoduler är lätta och har en låg profil. De kan bytas ut och har kanaler med veckade minipleatfilter och finns från effektiviteten 99,99 % för partiklar i storleken 0,30 mikrometer till 99,99999 % för partiklar i storleken 0,12 mikrometer. Modulerna finns i alla standardramstorlekar, med ett djup på 2", 3" och 4" (50, 75 och 100 mm) för att uppfylla kraven för kritiska tillämpningar där HEPA/ULPA-filtrering krävs. Genom separat testning med noggrann kvalitetskontroll och moderna monteringsmetoder säkerställs att produkterna överensstämmer med specifikationerna. TH Series HEPA/ULPA-filtermodulerna används i många olika typer av renrum, inklusive följande:

  • Tillverkning av halvledare
  • Tillverkning av diskenheter
  • Läkemedelstillverkning
  • Bioteknik
  • Flygindustri
  • Livsmedelsproduktion
  • Tillverkning av CD-skivor

Tillämpning

TH Series HEPA/ULPA-filtermodulerna används i områden med luftkanaler där luften måste vara mycket ren. De används i en hastighet på 100 FPM vilket gör dem utmärkta i ett luftflöde i ett laminärt luftflöde eller i ett icke-laminärt luftflöde, antingen med ett undertak med t-stänger och packningar eller gelnät. Standardfilter kan användas i anströmningshastigheter upp till 150 FPM och med en slutresistans på 0,07 psi. Som för andra HEPA/ULPA-filter rekommenderas högeffektiva ASHRAE-märkta förfilter.

For sizes and performance data:

Hämta den fullständiga broschyren