Product Overview

 • Finns i 7 standardstorlekar
 • Lättviktshölje av aluminium
 • LÅG ljudnivå
 • Lämplig för renrum av alla ISO-klasser
 • Lämplig för turbulent och laminärt flöde
 • Lämplig för ett stort antal av AAF:s HEPA- och ULPA–filter
 • Finns med EC RS-485, 0–10 volt och MODBUS RTU kontrollgränssnitt
 • Finns i ett stort urval för att uppfylla kundkraven

 

Typical Applications

 • Mikroelektronik
 • Livsmedelsindustrin
 • Livsmedelsindustri
 • Hälsovård

Tillämpning

AAF AstroFan FFU–enheten är en innesluten takfilterfläktsenhet för användning i turbulenta blandade renrumsområden och renrumsområden med laminärt luftflöde.Enheten är utformad för användning med AAF T–bartaknät på 50 mm och 55 mm och AstroDry HD taknät samt andra kompatibla nät. Denna enhet kan också användas i AstroGel ND vätsketätade taknät. Enheten har låg vikt och är enkel att installera.

Konstruktion

AstroFan–enheten består av ett aluminiumhölje med en inkapslad, direktdriven bakåtböjd fläkt-/motorkombination med hög prestanda och ett utbytbart HEPA- eller ULPA AstroCel® II–filter. För lösningar med förfilter omfattar högtycksfläktar av rostfritt stål, för särskilda marknader såsom livsmedelsbranschen.

Brusnivå

Med ett rent filter vid fullt luftflöde har denna enhet en enhetsljudtrycksnivå (SPL, sound pressure level) på 52–56 dB(a) vid 1 m mot filtret. 

Motorer och kontroller

Denna enhet finns med traditionella AC–motorer med hög effektivitet, som drivs med antingen enfas- eller 3–fasmotorer. Kontrollenheterna kan antingen ha en hastighetskontrollenhet i 5 steg eller en steglös kontrollenhet.

Detta utförande ger ekonomiska lösningar för många tillämpningar. Användning av EC–systemets (elektriskt kommuterade) externa rotormotorer sänker starkt enhetens elförbrukning. Nedkylningskraven kommer därmed också att sänkas. 

Kontrollenheterna har den elektroniska kommuteringsenheten, enkel standardenhetskontroll, standard-RFI-dämpning och PFC (strömfaktorkontrollenhet) och datorgränssnitt. Installeringar av kablar med två vridna trådar till bussen förenklar installeringen. Huvudförsörjningen är enfas 230–270 50/60 Hz AstroCel II filter. Enheten är utrustad med HEPA-filter i klass H14 enligt SS-EN 1822 eller ULPA–filter i klass U15, U16 eller U17. Alla filter är fabriksskannade enligt europeisk standard för att garantera läckagefri drift.

I kombination med fläktens höga totala statiska tryck ger det låga tryckfallet i AstroCel II–filtret ett fritt statiskt tryck på 70–100 Pa vid fullt luftflöde. Det statiska trycket resulterar i förlängd filterlivslängd och det kan användas för extern användning på förfilter eller kylspolar.

Alternativ

 • Byte i rummet
 • Förfilterlösning
 • Kylspole
 • Enskilda takramar
 • Högtrycksfläktar

Har du frågor?