Product Overview

  • Innesluten enhet
  • Modulär design
  • Standardstorlekar
  • Klar att använda
  • För ISO.EN 14644-1 klass 1 eller högre

Typical Applications

  • Livsmedelsindustrin
  • Hälsovård
  • Mikroelektronik
  • Livsmedelsindustri

AstroFan CleanZone DFU-enheten är utformad för att uppfylla den växande efterfrågan på användarfärdiga, snabbt levererade inneslutna rena zoner i många industrisegment. CleanZone DFU–enheten är ett kostnadseffektivt svar på behovet för lokalt installerade enheter för laminärt nedåtgående flöde, för att uppfylla strikta renrumskrav.
Konstruktion
Renrumsprofiler av anodiserat pressad aluminium bildar basramen som håller AstroFan FFU–filtret. Tre sidor av basramen är fästa med fasta akrylskydd, medan ingångszonen har pvc-ridåer. AstroFan FFU ger en nästintill partikelfri luft in till CleanZone-enheten, vilket skapar en renrumsmiljö med laminärt nedåtgående flöde. Luften lämnar sedan CleanZone-enheten under skydden/ridåerna och cirkulerar in till den omgivande miljön igen. 

Standardutförandet för denna enhet har akrylskydd och pvc-ridåer som hölje. AstroFan FFU-enheten är utrustad med en enfasdrivmotor på 230 V 50 Hz, komplett med antingen en steglös eller en 5–stegskontrollenhet. Ett HEPA-filter i klass H14 ger den önskade renheten för drift enligt ISO.EN 14644–1 klass 5. Den invändiga belysningen har 36 W fluorescerande ljus. 

Standardalternativ
• Arbetsbord av perforerad polypropylen
• Kylande spolar
• Förfilterlösning och förfilter
• Filter av ULPA-klass
Anpassade alternativ
• Polykarbonatskydd
• Skydd av säkerhetsglas
• Antistatiskt utförande
• Jonisering
• Utförande med mjukvägg
• Pharmautförande
• Drift med 400 V/3–fas/50 Hz
• Motorer och kontrollenheter på 60 Hz

Har du frågor?