Cleanroom-komponenter

PharmaGel

I kombination med AAF:s breda sortiment av energieffektiva mikroglasfilter eller ePTFE HEPA-/ULPA​–​filter, erbjuder PharmaGel både energibesparingar och snabba byten av HEPA​–​filter med minimal avbrottstid.

Typical Applications

  • Livsmedelsindustrin

AstroFan FFU

AstroFan CleanZone FFU​–​enheten är utformad för att uppfylla den växande efterfrågan på användarklara, snabbt levererade inneslutna rena zoner i många industrisegment.

Typical Applications

  • Mikroelektronik
  • Livsmedelsindustrin
  • Livsmedelsindustri
  • Hälsovård